Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ogłoszenia

Prezentacja wyników badań ewaluacyjnych dla RPO WK-P 2007-2013

W dniu 4 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowane zostały wyniki dwóch badań ewaluacyjnych: „Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim” oraz „Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013”. więcej Prezentacja wyników badań ewaluacyjnych dla RPO WK-P 2007-2013

2015-09-09 przez Jolanta Rudnicka

Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 sierpnia 2015 r. zakończyły się prace nad badaniem pt. „Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013”, które od 29 maja 2015 r. realizowała firma AGROTEC POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy. Celem głównym badania było wskazanie przyczyn nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników wybranych do analizy w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013. Badanie dotyczyło analizy 26 wskaźników, których stopień realizacji i szacowanej realizacji był niższy niż 75% zakładanej wartości docelowej. więcej Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013

2015-08-26 przez Jolanta Rudnicka

Czy wsparcie z RPO WK-P na lata 2007-2013 wpłynęło na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim – odpowiedź w raporcie z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego

Dobiegła końca realizacja badania ewaluacyjnego pt: „Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim". Wykonawcą badania była Fundacja IDEA Rozwoju z siedzibą w Serocku. Celem badania było określenie wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim poprzez analizę ich skuteczności i efektywności. Dodatkowo Wykonawca w ramach przedmiotowego badania przeprowadził ocenę adekwatności miejsc pracy utworzonych w wyniku projektów realizowanych w ramach Programu w stosunku do zdiagnozowanych potrzeb regionalnych. Tym samym wykazał istnienie korelacji między utworzonymi miejscami pracy, a strukturą bezrobotnych województwa kujawsko-pomorskiego biorąc pod uwagę wiek, wykształcenie, zawód. więcej Czy wsparcie z RPO WK-P na lata 2007-2013 wpłynęło na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim – odpowiedź w raporcie z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego

2015-08-14 przez Jolanta Rudnicka

Realizacja kolejnego badania ewaluacyjnego

Biuro Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego rozpoczęło prace nad realizacją kolejnego badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013”. Wykonawcą badania jest firma AGROTEC POSKA Sp. z o.o. z Warszawy. więcej Realizacja kolejnego badania ewaluacyjnego

2015-06-03 przez Jolanta Rudnicka

Badanie wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim

Uprzejmie informujemy, że na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczęła się realizacja badania ewaluacyjnego pt.: „Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim”. Badanie potrwa do września 2015 roku. Wykonawcą ewaluacji jest Fundacja IDEA Rozwoju z Serocka. więcej Badanie wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim

2015-04-01 przez Jolanta Rudnicka