Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wyniki naboru

Zakończone nabory na ekspertów

Zakończone nabory na ekspertów więcej Zakończone nabory na ekspertów

2015-08-06 przez Dorota Sawicka

Wyniki naboru ekspertów

W dniu 26 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uzupełnił skład członków Komisji Konkursowych do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działań: 1.1 Infrastruktura drogowa 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych. 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej więcej Wyniki naboru ekspertów

2015-01-13 przez Anna Sikora

Wyniki naboru ekspertów

W dniu 12 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołał członków Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. więcej Wyniki naboru ekspertów

2015-01-13 przez Anna Sikora

Wyniki naboru ekspertów

W dniu 2 września 2014 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uzupełnił skład członków Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Uchwała zatwierdzająca skład Komisji znajduje się tutaj. więcej Wyniki naboru ekspertów

2014-09-10 przez Anna Sikora

Wyniki naboru ekspertów

W dniu 7 maja 2014 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uzupełnił skład członków Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw oraz Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw. więcej Wyniki naboru ekspertów

2014-05-12 przez Małgorzata Chojnacka