Mojregion.eu - Mój region w Europie

Nabór

Zakończone nabory na ekspertów

Uprzejmie informujemy, że wszystkie otwarte nabory na członków Zespołów Oceniających w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zostały zamknięte. więcej Zakończone nabory na ekspertów

2015-08-06 przez Dorota Sawicka

Nabór na ekspertów

Ogłaszamy nabór członków Zespołów Oceniających – ekspertów do oceny merytorycznej: finansowo-ekonomicznej i z obszaru tematycznego do oceny wniosków o dofinansowanie z EFRR w ramach osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na okres 3 lat. Nabór wniosków rozpocznie się 15.09.2014 r. i prowadzony będzie w sposób ciągły. więcej Nabór na ekspertów

2014-09-12 przez Anna Sikora

Przypomnienie o naborze ekspertów

Przypominamy, że trwa nabór członków Zespołów Oceniających – ekspertów do oceny merytorycznej: finansowo-ekonomicznej i z obszaru tematycznego do oceny wniosków o dofinansowanie z EFRR w ramach osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na okres 3 lat. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły od dnia 14.08.2013 r. więcej Przypomnienie o naborze ekspertów

2014-09-05 przez Anna Sikora

Przypomnienie o naborze

Przypominamy, że trwa nabór członków Zespołów Oceniających – ekspertów do oceny merytorycznej: finansowo-ekonomicznej i niezależnych biegłych do oceny wniosków o dofinansowanie z EFRR w ramach osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na okres 3 lat. więcej Przypomnienie o naborze

2014-08-28 przez Anna Sikora

Nabór ekspertów

Ogłaszamy nabór członków Zespołów Oceniających – ekspertów do oceny merytorycznej: finansowo-ekonomicznej i z obszaru tematycznego do oceny wniosków o dofinansowanie z EFRR w ramach osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na okres 3 lat. więcej Nabór ekspertów

2014-08-25 przez Małgorzata Chojnacka