Mojregion.eu - Mój region w Europie

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych - lepsza jakość dzięki konsultacjom społecznym. Dziękujemy!

Od 12 do 30 czerwca trwały konsultacje społeczne Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SZOOP v.1.0). W wyniku konsultacji do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 798 uwag w terminie. 215 uwag zostało uwzględnionych, 94 uwagi zostały częściowo uwzględnione, 20 uwag zostało przyjętych do późniejszego wykorzystania, natomiast 469 uwag nie zostało uwzględnionych. Głównym powodem nieuwzględnienia uwag była ich niezgodność z Umową Partnerstwa 2014-2020 lub Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Uwagi, które miały charakter pytania o interpretację zapisów zawartych w SZOOP, również zostały przez nas zaklasyfikowane jako „nieuwzględniona”. Zestawienie uwag wraz ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej RPO - do pobrania poniżej.

Dodatkowo po terminie złożono 11 uwag. Decyzją Zarządu Województwa zostały one rozpatrzone, jednak nie znajdują się one w powyższym zestawieniu.

Uprzejmie informujemy, iż znaczna część uwag, które otrzymały status „uwzględniona” została wprowadzona do projektu SZOOP v. 2.0, który został przyjęty przez Zarząd Województwa uchwałą w dniu 22 lipca 2015 r.(do pobrania poniżej). Ze względu jednak na ich bardzo dużą ilość, część uwag będzie uwzględniona w ostatecznej wersji SZOOP (v. 3.0), którą Zarząd Województwa planuje przyjąć w terminie do 14 sierpnia 2015 r. Projekt SZOOP wersja 2.0 został przekazany do Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa – Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w celu zaopiniowania.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszone uwagi. Bardzo doceniamy Państwa zaangażowanie w proces tworzenia SZOOP i wierzymy, że dzięki temu wdrażany Regionalny Program Operacyjny będzie w najlepszy możliwy sposób odpowiadał na potrzeby mieszkańców naszego województwa. Jednocześnie mamy nadzieję, że na dalszych etapach prac związanych z wdrażaniem RPO również będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i aktywny udział. 

 

Do pobrania:

1. Zestawienie uwag wraz ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SZOOP) - wersja 2.0, przyjęta przez Zarząd Województwa w dniu 22 lipca 2015 r.

2a. Załącznik nr 1

2b. Załącznik nr 2

2c. Załącznik nr 5

2d. Załącznik nr 7

2e. Załącznik nr 8

Opublikowano: 2015-07-30 przez Michał Heller ostatnia aktualizacja: 2015-07-30

Wróć