Mojregion.eu - Mój region w Europie

Realizacja kolejnego badania ewaluacyjnego

image

Biuro Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego rozpoczęło prace nad realizacją kolejnego badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013”.

Wykonawcą badania jest firma AGROTEC POSKA Sp. z o.o. z Warszawy.

Celem głównym badania jest analiza 26 wskaźników wybranych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, których stopień realizacji i szacowanej realizacji jest niższy niż 75% zakładanej wartości docelowej. W oparciu o przeprowadzone badanie wskazane zostaną przyczyny nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników wybranych do analizy. Wyniki ewaluacji pozwolą również Instytucji Zarządzającej sformułować stosowne uzasadnienia dla Komisji Europejskiej dlaczego, pomimo podjętych działań zaradczych, wartości tych wskaźników osiągnęły niewystarczający stopień realizacji.

 Prace nad badaniem rozpoczęły się 29.05.2015 r. a zakończenie zaplanowano na 21.08.2015 r.

 Wszystkim osobom zaproszonym do udziału w wywiadach, a szczególnie beneficjentom RPO WK-P na lata 2007-2013, będziemy bardzo wdzięczni za współpracę i okazanie możliwej pomocy Wykonawcy w trakcie realizacji badania.

Opublikowano: 2015-06-03 przez Jolanta Rudnicka ostatnia aktualizacja: 2015-06-03

Wróć