Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Rozpoczynamy konsultacje społeczne RPO

konultacje rpo

Trwają prace nad zaprogramowaniem interwencji funduszy unijnych w perspektywie finansowej UE w latach 2014-2020, w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął drugą wersję jego projektu (uchwała Nr 43/1600/13 z 30 października 2013 r.). Jako program dwufunduszowy, łączący pomoc w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, ma - w swym założeniu - przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego oraz do realizacji celów europejskich wyznaczonych w Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu - Europa 2020.

Kolejnym etapem programowania Kujawsko-Pomorskiego RPO na lata 2014-2020 jest przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z prognozą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ).

7 listopada 2013 r. w Pałacu Bursztynowym we Włocławku odbyła się konferencja otwierająca cykl spotkań poświeconych konsultacjom społecznym projektu K-P RPO 2014-2020. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i edukacyjnych oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

Konsultacje Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 potrwają do 7 grudnia 2013 r. Na terenie województwa, zgodnie z planem konsultacji zostanie zorganizowany cykl spotkań, które będą okazją do szerokiej dyskusji. Harmonogram spotkań tutaj. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem naszego regionu do udziału w dyskusji nad kształtem K-P RPO 2014-2020.  Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o zakwalifikowaniu się na dane spotkanie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Należy ich dokonywać na formularzu zgłoszeniowym wysyłając go na adres konsultacjerpo2014@kujawsko-pomorskie.pl. Lista zgłoszeń zostanie zamknięta na 3 dni przed planowanym spotkaniem.

Uwagi i wnioski do projektu programu oraz prognozy SOOŚ można składać do 7 grudnia 2013 r., także na specjalnym formularzu konsultacji społecznych, który należy przesłać na adres konsultacjerpo2014@kujawsko-pomorskie.pl, Propozycje zmian można wysyłać także w formie pisemnej, na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń lub ustnie (do protokołu) w trakcie spotkań konsultacyjnych.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Konsultacje zostaną zakończone podsumowującą je konferencją prasową, która odbędzie się 17 grudnia 2013 r. w patio na I piętrze siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Projekt Programu oraz Prognoza SOOŚ dostępna jest na stronie internetowej www.mojregion.eu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, w pokoju nr 312.

Tekst projektu K-P RPO 2014-2020

Tekst Prognozy SOOŚ

Osoby do kontaktu:
Dagmara Wend, telefon 56 62 18 713, d.wend@kujawsko-pomorskie.pl – kwestie organizacyjne;

Anna Sikora, telefon 56 62 18 639, a.sikora@kujawsko-pomorskie.pl – kwestie merytoryczne dot. K-P RPO 2014-2020;

Monika Orzechowska, telefon 56 62 18 705, m.orzechowska@kujawsko-pomorskie.pl – kwestie merytoryczne dot. Prognozy SOOŚ.

Opublikowano: 2013-11-07 przez Dagmara Zandecka ostatnia aktualizacja: 2013-11-07

Wróć