Mojregion.eu - Mój region w Europie

RPO - podsumowanie i otwarcie nowej perspektywy

16 kwietnia 2015 r. w toruńskim Ratuszu Staromiejskim odbyła się konferencja podsumowująca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i otwierająca nowy Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyły samorządowe władze województwa, członkowie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciele środowisk samorządowych i naukowych   oraz parlamentarzyści z regionu. Gościem konferencji był także przedstawiciel Komisji Europejskiej Wolfgang Munch – zastępca dyrektora Wydziału ds. Polski w DG Regio, który przedstawił rolę RPO we wdrażaniu Strategii Europa 2020. W programie spotkania znalazło się wręczenie aktów powołania członkom Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020.

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przybliżył w swoim wystąpieniu marszałek Piotr Całbecki. Ostatnim punktem programu konferencji była Regionalna Strategia Innowacji. O tym, jak zapewnić inteligentny, zrównoważony rozwój, jak radzić sobie z ryzykiem związanym z inwestowaniem w innowacje i jak niepowodzenia na drodze do wzrostu innowacyjności przekuwać w sukces opowiedział Michał Korolko, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych.

Podczas konferencji na pytanie - jak widzą swoja przyszłość w regionie, odpowiedzieli - Klaudia Laks, Julia Giełdon, Rafał Zbonikowski - uczniowie trzeciej klasy Liceum Akademickiego w Toruniu, tegoroczni finaliści Regionalnego Konkursu Naukowego E(x)plory wyróżnieni za projekt pt. „O utlenianiu jonów siarczanowych w winie, czyli do czego jeszcze można wykorzystać złoto?”

O oprawę muzyczną spotkania zadbali uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu – Maksymilian Górski oraz Dennis Orkiszewski.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Kujawsko-Pomorskie otrzymało blisko miliard euro, czyli ponad 4 miliardy złotych wsparcia z Unii Europejskiej. Podpisano w sumie 2270 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ponad 8 miliardów złotych. Najwięcej z nich dotyczyło przedsięwzięć z zakresu wspierania przedsiębiorczości – na ich realizację przeznaczyliśmy co czwartą złotówkę w ramach RPO. Druga z kolei wartość wsparcia dotyczy projektów związanych z rozwojem infrastruktury transportowej, przede wszystkim budową i modernizacją dróg oraz obwodnic.

Samorząd województwa skierował też środki na modernizację i doposażenie szpitali, inwestycje uczelni, budowę obiektów sportowych i oświatowych, projekty proekologiczne, a także rewitalizację miast. Dzięki wsparciu z RPO powstała między innymi Trasa Uniwersytecka w Bydgoszczy, w budowie jest wielofunkcyjna sala koncertowa na toruńskich Jordankach, mieszkańcom Włocławka służy Centrum Kultury Browar B, w Grudziądzu wypiękniało między innymi nadwiślańskie nabrzeże, a w Inowrocławiu centrum miasta.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do naszego regionu trafi 1,9 miliarda euro z Unii Europejskiej. Po dodaniu wkładu krajowego województwo będzie dysponować w ramach RPO kwotą 2,23 miliarda euro, czyli 9,5 miliarda złotych. Ideę podziału środków podporządkowaliśmy celom strategicznym określonym w Strategii rozwoju województwa 2020+. Trwają prace nad uszczegółowieniem dokumentu. W marcu przyjęty został zaktualizowany harmonogram konkursów na 2015 rok . Ogłoszenie pierwszych konkursów planowane jest w III kwartale roku.

Więcej o RPO na lata 2014-2020 w broszurze informacyjnej tutaj.

 


Opublikowano: 2015-04-24 przez Joanna Zakrzewska ostatnia aktualizacja: 2015-04-24

Wróć