Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Szkolenia i konferencje

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje

Sieć punktów informacyjnych funduszy europejskich zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne:

"Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje "

Odbędą się one 2 września 2015 r. w:

 • Toruniu – Urząd Marszałkowski WK-P, Plac Teatralny 2;
 • Bydgoszczy – Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego WK-P - spotkanie zostało odwołane;
 • Włocławku – Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego WK-P, ul. Bechiego 2;
 • Grudziądzu – Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego WK-P - spotkanie zostało odwołane;
 • Inowrocławiu – Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego WK-P - spotkanie zostało odwołane.

Rekrutacja została zakończona.

Spotkania informacyjne skierowane będą do przedstawicieli przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na projekty o charakterze badawczo-rozwojowym i innowacyjnym. Podczas spotkań przedstawione zostaną obszary wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz źródeł krajowych. 

 

Serdecznie zapraszamy!

Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Środa z funduszami dla przedsiębiorstw na szkolenia

Sieć punktów informacyjnych funduszy europejskich zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne:
"Środa z funduszami dla przedsiębiorstw na szkolenia"

Odbędą się one 5 sierpnia 2015 r. w:

 • Toruniu: Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny, sala Patio, I piętro;
 • Bydgoszczy: Hotel Campanille, ul. Jagiellońska 59.

Spotkania planowane do przeprowadzenia we Włocławku, w Grudziądzu i w Inowrocławiu zostały odwołane.

Zapisy na spotkania przyjmujemy pod numerem telefonu: 56 62 18 486.

Spotkania informacyjne będą skierowane do przedstawicieli przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na przeszkolenie swojej kadry w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Podczas spotkań przedstawione zostaną obszary wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze źródeł krajowych. 

Program dostępny jest tutaj.

Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Środa z Funduszami dla instytucji kultury

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych „Środa z Funduszami dla instytucji kultury”

Spotkania odbyły się 3 czerwca 2015 r. w godz. 10.00-13.30 w następujących miejscowościach:

 • Bydgoszcz - Hotel "Park", ul. Wrocławska 3,
 • Toruń - Urząd Marszałkowski WK-P, ul. Pl. Teatralny 2, Patio na I piętrze,
 • Grudziądz - Ze względu na brak wystarczającej liczby uczestników spotkanie zostaje odwołane.
 • Inowrocław -  Ze względu na brak wystarczającej liczby uczestników spotkanie zostaje odwołane.
 • Włocławekk - Garage Hotel, ul. Toruńska 113.

Program znajduje się tutaj.

Dziękujemy za udział w spotkaniach. 

Spotkania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 

Środa z Funduszami dla instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych „Środa z Funduszami dla instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację”

Spotkania odbyły się 6 maja 2015 r. w godz. 10.00-13.30 w następujących miejscowościach:

 • ·Bydgoszcz- Ze względu na brak wystarczającej liczby uczestników spotkanie zostaje odwołane.
 • ·Toruń- Ze względu na brak wystarczającej liczby uczestników spotkanie zostaje odwołane.
 • ·Grudziądz- Ze względu na brak wystarczającej liczby uczestników spotkanie zostaje odwołane.
 • ·Inowrocław- Ze względu na brak wystarczającej liczby uczestników spotkanie zostaje odwołane.
 • ·Włocławek- Ze względu na brak wystarczającej liczby uczestników spotkanie zostaje odwołane.

Program znajduje się tutaj.

Spotkania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Środa z funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych "Środa z funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej".

Spotkania odbędą się 1 kwietnia 2015 r. w godz. 10.00-13.15 w następujących miejscowościach:

 • ·Bydgoszcz
 • ·Toruń
 • ·Grudziądz
 • ·Inowrocław
 • ·Włocławek

Program znajduje się tutaj.

Spotkania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Środa z funduszami dla społeczności lokalnych

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne:

"Środa z Funduszami dla społeczności lokalnych "

Spotkanie odbędzie się 4 marca 2015 r.w godz. 12.00-15.45 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, sala Patio (I piętro).

Spotkanie skierowane będzie do przedstawicieli społeczności lokalnych (przede wszystkim Lokalnych Grup Działania, kosciołów i zwiazków wyznaniowych oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych) zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Podczas spotkania przedstawione zostaną obszary wsparcia na podstawie Umowy Partnerstwa, podział środków na poszczególne programy operacyjne oraz źródła uzyskania dofinansowania na działania realizowane przez społeczności lokalne. 

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie od dn. 23.02.2015 r. pod nr 56 62 18 268. Program spotkania można znaleźć tutaj.

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Spotkanie dla NGO i jednostek samorządu terytorialnego

Główny Punkt Informacyjny FE w Toruniu zaprasza na sportkanie informacyjne dotyczące Programów Erasmus+, Europa dla Obywateli oraz POWER 2014-2020.

Podczas spotkania przedstawione zostaną Programy Unii Europejskiej tj.: Erasums+, Europa dla Obywateli, POWER 2014-2020 oraz część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotycząca EFS.

Po części teoretycznej przewidujemy część warsztatową, podczas której będzie można spóbować napisać wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ i Europa dla Obywateli.

Szkolenie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Spotkanie odbędzie się 12 marca 2015 r. o godz. 10.15-15.30 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego mieszczącym się przy ul. Plac Teatralny 2, w sali Patio I p.

Program spotkania dostępny tutaj.

Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod nr: 56 62 18 268.

Serdecznie zapraszamy!!!

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne:

"Środa z Funduszami dla przedsiębiorców"

Spotkania odbędą się 4 lutego 2015 r.w godz. 12.00-15.30 w następujących miastach:

 • Toruń - Brak miejsc. Nie przyjmujemy zgłoszeń.
 • Bydgoszcz - Brak miejsc. Nie przyjmujemy zgłoszeń.
 • Włocławek - Brak miejsc. Nie przyjmujemy zgłoszeń.
 • GrudziądzBrak miejsc. Nie przyjmujemy zgłoszeń.
 • Inowrocław -Brak miejsc. Nie przyjmujemy zgłoszeń.

Spotkania skierowane będą do przedstawicieli przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Podczas spotkań przedstawione zostaną obszary wsparcia na podstawie Umowy Partnerstwa, podział środków na poszczególne programy operacyjne oraz źródła uzyskania dofinansowania na działalność gospodarczą.

Program spotkania znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy!

 

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Środa z funduszami dla jednostek samorządu terytorialnego

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne:

"Środa z Funduszami dla jednostek samorządu terytorialnego"

Spotkanie odbędzie się 7 stycznia 2015 rw godz. 12.00-15.30 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, sala Patio A (I piętro).

Spotkanie skierowane będzie do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Podczas spotkania przedstawione zostaną obszary wsparcia na podstawie Umowy Partnerstwa, podział środków na poszczególne programy operacyjne oraz źródła uzyskania dofinansowania na działalność jst.

Program spotkania znajduje się tutaj.

Rekrutacja zakończona !

 

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych:

"Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych"

Spotkania odbędą się 3 grudnia 2014 r. w godz. 12.00-15.30 w następujących miejscowościach:

 • Włocławek-Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego WK-P, ul. Bechiego 2, Rekrutacja zakończona!
 • Inowrocław- Sanatorium "Przy Tężni", ul. Przy Stawku 2; Rekrutacja zakończona!
 • Toruń- Urząd Marszałkowski WK-P, ul. Pl. Teatralny 2, Patio B na I piętrze, Rekrutacja zakończona!
 • Bydgoszcz-Hotel City, ul. 3 Maja 6, Rekrutacja zakończona!

Spotkania skierowane będą do przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Podczas spotkania przedstawione zostaną obszary wsparcia na podstawie Umowy Partnerstwa, podział środków na poszczególne programy operacyjne oraz źródła uzyskania dofinansowania na działalność NGO-sów.

Program spotkania znajduje się tutaj.

Spotkania informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych

04 listopada 2014 r. w  Grudziądzu, Hotel RAD, ul. Chełmińska 144, godz. 11.00 - 15.00

Spotkanie poświęcone będzie możliwościom uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich

 Panel I 

 •  preferencyjne pożyczki na założenie działalności gospodarczej 
 •  zabezpieczenia pożyczek i kredytów
 •  dotacje Powiatowego Urzędu Pracy

 Panel II

Wsparcie dla pracowników sektora oświaty, którzy utracili pracę po 31.12.2014 lub zagrożonych utratą pracy

 • dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej do 40 000 PLN
 •  indywidualne szkolenia
 •  studia podyplomowe

 

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej pracujących, bezrobotnych oraz nauczycieli i pracowników oświaty, którzy utracili pracę po 31.12.2012r lub zatrudnionych na czas określony albo umowę o zastępstwo, zainteresowanych udziałem w projektach.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Program spotkania znajduje się tutaj. Zgłoszenia przyjmowane są do 31.10.2014 lub do wyczerpania miejsc, poprzez formularz zgłoszeniowy albo telefonicznie pod numerem 56 462 45 15.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 56 462 45 15

Środa z funduszami dla instytucji naukowych

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych:

"Środa z Funduszami dla instytucji naukowych"

Spotkania odbędą się 5 listopada 2014 r. w godz. 12.00-15.45 w następujących miejscowościach:

 • Bydgoszcz- Hotel City, ul. 3 Maja 6, Rekrutacja zakończona
 • Inowrocław- Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego, ul. Roosevelta 36-38, sala 133 na II piętrze,
  Ze względu na brak wystarczającej liczby uczestników spotkanie zostaje odwołane.
 • Toruń- Urząd Marszałkowski WK-P, ul. Pl. Teatralny 2, sala 208 na I piętrze. Rekrutacja zakończona

Spotkania skierowane będą do przedstawicieli jednostek naukowych bądź też badawczych zainteresowanych  uzyskaniem dofinansowania w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Podczas spotkania przedstawione zostaną obszary wsparcia na podstawie Umowy Partnerstwa, podział środków na poszczególne programy operacyjne, oraz źródła uzyskania dofinansowania na działalność dydaktyczną jednostek naukowych.  

Program spotkania tutaj.

Spotkania informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Jak prawidłowo realizować Programy Rozwojowe szkół? Uwaga, zmiana terminu spotkania!

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza  na spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół, które realizują Programy Rozwojowe w ramach Priorytetu IX PO KL.

Podczas spotkania zostaną omówione zasady prawidłowej realizacji projektów w związku z ogłoszonym konkursem nr 4/POKL/9.2/2014, w szczególności te dotyczące prawidłowego tworzenia Programów Rozwojowych poszczególnych szkół. 

Spotkanie odbędzie się 17 października 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, ul. J.H. Dąbrowskiego 54, w godz. 10.00-13.30

Program spotkania tutaj

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania oraz zapisy:

Główny Punkt Informacyjne FE w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 9, tel. 52 321 40 59

e-mail: ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl

 

Środa z funduszami dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych "Środa z funduszami dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą".

Spotkania odbędą się 1 października 2014 r. w godz. 12.00-15.45 w następujących miejscowościach:

 • Bydgoszcz - Hotel Campanile, ul. Jagiellońska 59, sala BRDA Rekrutacja zakończona
 • Toruń - Urząd Marszałkowski WK-P, plac Teatralny 2, Patio A (parter)- Rekrutacja zakończona
 • Inowrocław- Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego, ul. Przy Stawku 12, sala konferencyjno–multimedialna ( I piętro) Ze względu na brak wystarczającej liczby uczestników spotkanie zostaje odwołane.
 • Włocławek- Pałac Bursztynowy, ul. Okrężna 21, sala konferencyjna nr 49 Rekrutacja zakończona

Spotkania są adresowane do osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą. Podczas spotkań przedstawione zostaną również obszary wsparcia na podstawie Umowy Partnerstwa, podział środków na poszczególne programy operacyjne oraz możliwości uzyskania preferencyjnych  pożyczek.

Program spotkań znajduje się tutaj.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkania informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Na co może liczyć bezrobotny? Dowiedz się już dziś!

Nowy zawód, szkolenia, własna działalność gospodarcza? Na jakie możliwości dofinansowania z Programu Kapitał Ludzki mogą bezrobotni będzie się można dowiedzieć podczas czterech spotkań, które we wrześniu odbędą się w regionie. Ilość miejsc jest ograniczona, więc warto zgłosić się już dziś.


Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje o: warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej, doradztwie zawodowym, kursach i szkoleniach oraz o wsparciu na założenie własnej firmy.
Spotkania odbywać się będą:

 

 • 22 września 2014 r. w Chełmnie, Dom Gościnny „Pod Górą”, ul. Podgórna 3a, godz. 9.00-13.15
 • 23 września 2014 r. w Radziejowie, Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Kościuszki 58, godz. 9.00-12.30
 • 24 września 2014 r. w Grudziądzu, Hotel "Rad", ul Chełmińska 144, godz. 9.00-12.30
 • 29 września 2014 r. w Lipnie, Sala Bankietowa, ul. Wojska Polskiego 10, godz. 9.00-12.30


Zgłoszenia uczestników przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego lub pod numerem telefonu 56 656 10 55.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Nowy zawód czy własna firma?

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne

Nowy zawód czy własna firma?

Europejskie wsparcie dla zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy nauczycieli i pracowników sektora oświaty

Spotkanie odbędzie się 26 września 2014 r. w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku, ul. Bechiego 2, sala nr 31 na II piętrze w godz. 10.00 – 14.00

Spotkanie poświęcone będzie możliwościom uzyskania wsparcia m.in. w formie:

 • dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej do 40 000 PLN,
 • indywidualnych szkoleń,
 • studiów podyplomowych,

oferowanych w projektach realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i pracowników oświaty, którzy utracili pracę po 31.12.2012 r. oraz zatrudnionych na czas określony lub umowę o zastępstwo, zainteresowanych udziałem w projektach.

Program spotkania znajduje się tutaj.

 

Rekrutacja zakończona.


Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 54 235 67 12 / 21.

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Moja przyszłość – własna firma

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne

„Moja przyszłość – własna firma”

Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia 2014 r. w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku, ul. Bechiego 2

sala nr 31 na II piętrze, w godz. 10.00 – 13.00

Na spotkaniu omówione zostaną możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
w szczególności dla osób, z którymi rozwiązano umowę o pracę w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Spotkanie kierowane jest do osób z terenu miasta Włocławka i powiatu włocławskiego. 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 54 235 67 21. Program spotkania znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

 

Pełno spraw dla niepełnosprawnych

Nowy zawód, szkolenia, własna działalność gospodarcza? Na jakie możliwości dofinansowania z Programu Kapitał Ludzki mogą liczyć niepełnosprawni będzie się można dowiedzieć podczas czterech spotkań, które w marcu odbędą się w regionie. Ilość miejsc jest ograniczona, więc warto zgłosić się już dziś.

Udział w spotkaniach pn. „Pełno spraw dla niepełnosprawnych" jest bezpłatny. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkania przede wszystkim osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów, oraz wszystkich innych zaangażowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje o: warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej, doradztwie zawodowym, kursach i szkoleniach oraz wsparciu na założenie własnej firmy.

 Spotkania odbywać się będą:

 • 17 marca 2014 r. we Włocławku, w Hotelu Riverside, ul. Piwna 3
 • 19 marca 2014 r. w Toruniu, w Hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 45
 • 21 marca 2014 r. w Bydgoszczy, Hotelu Park, ul. Wrocławska 3
 • 25 marca 2014 r. w Grudziądzu, w Hotelu Energetyk, ul. Miła 2

Program spotkania tutaj.

Początek o godz. 9.00, zakończenie spotkania o godz. 15.00.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego lub pod numerem telefonu 56 656 10 55.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne

Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Spotkanie odbędzie się

12 marca 2014 r. w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy,

ul. Jagiellońska 9,

sala nr 20 na I piętrze, w godz. 9.30 – 15.00

 Celem spotkania jest zapoznanie przedsiębiorców z zasadami aplikowania w ramach ogłoszonego konkursu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Poddziałania

5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Schemat: Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi

W formie warsztatów omówione zostaną zasady dotyczące: wypełniania wniosków
w generatorze wniosków o dofinansowanie, załączników oraz formularza informacji niezbędnych do dokonania oceny wstępnej projektu

Podczas spotkania przedstawione będą również możliwości wsparcia Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 327 68 84 .

Program spotkania znajduje się tutaj

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

 

Dotacje dla przedsiębiorstw produkcyjnych

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne

Dotacje dla przedsiębiorstw produkcyjnych

Spotkanie odbędzie się

5 marca 2014 r. w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku, ul. Bechiego 2

sala nr 31 na II piętrze, w godz. 10.00 – 13.30

 Celem spotkania jest zapoznanie przedsiębiorców z zasadami aplikowania w ramach ogłoszonego konkursu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z działania:

5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Schemat: Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi

 Przedstawione będą też możliwości wsparcia Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego

oraz projekty Voucher Badawczy i Fundusz powiązań kooperacyjnych Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Spotkanie kierowane jest do przedsiębiorców z terenu miasta Włocławka oraz powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego oraz włocławskiego.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja została zakończona!

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 54 235 67 12. Program spotkania znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Fundusze europejskie dla przedsiębiorstw

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne

pn. „Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorstw”.

Spotkanie odbędzie się w godz. 9.30-13.30

17 stycznia 2014 r. w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy,

ul.  Jagiellońska 9, sala nr 20 na I piętrze

Celem spotkania jest zapoznanie przedsiębiorców z zasadami aplikowania w ramach aktualnie ogłoszonego konkursu z działania

- 5.2.1 "Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw" z Regionalnego Programu Operacyjnego,

 Przedstawione będą też możliwości wsparcia z Kujawsko- Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja została zakończona!

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 56 656 10 50.

Program znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

 

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców. Ostatnie konkursy w 2013 roku

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców. Ostatnie konkursy w 2013 roku.

Spotkanie odbędzie się

28 listopada 2013 r. w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku,

 ul. Bechiego 2, sala nr 31 na II piętrze

w godz. 10.00 – 13.40

Celem spotkania jest zapoznanie przedsiębiorców z zasadami aplikowania w ramach aktualnie ogłoszonych konkursów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z działań:

- 5.2.1 "Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw"

- 5.3 "Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska"  

Przedstawione będą też możliwości wsparcia z Kujawsko- Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja została zakończona.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 54 235 67 10. Program znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorstw

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne

pn. „Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorstw”.

Spotkanie odbędzie się w godz. 8.30-14.30

30 października 2013 r. w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy, ul.  Jagiellońska 9, sala nr 20 na I piętrze

Celem spotkania jest zapoznanie przedsiębiorców z zasadami aplikowania w ramach aktualnie ogłoszonych konkursów z działań:

- 5.2.1 "Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw" z Regionalnego Programu Operacyjnego,

- 5.3 "Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska" z Regionalnego Programu Operacyjnego,

- 4.4. "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 Przedstawione będą też możliwości wsparcia z Kujawsko- Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 56 656 10 50.

Program znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Inowrocławiu

zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne

pn. Nowe fundusze, nowe perspektywy”.

Przygotowanie organizacji pozarządowych do pozyskiwania funduszy na projekty w latach 2014 –2020.

Spotkania odbędą się:

- 22 października w Mogilnie, Starostwo Powiatowe, ul. Ogrodowa 10, w godz. 13.30-18.00

oraz

- 14 listopada w Żninie, Starostwo Powiatowe, ul.  Potockiego 1, w godz. 9.30-13.30

Celem spotkania jest zapoznanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z możliwościami dofinansowania w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy Mogilno oraz formularz zgłoszeniowy Żnin.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 052 355 91 95.

Programy tutaj: Mogilno oraz Żnin.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Partnerstwo Publiczno- Prywatne - konferencja (zakończone)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako prawna forma realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. PPP w kontekście Funduszy Europejskich”, organizowanej wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja odbędzie się 26 września 2013 r.

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Rozwoju Regionalnego Elżbietę Bieńkowską.

Głównym celem konferencji będzie wyjaśnienie zasad PPP w kontekście funduszy europejskich oraz zapoznanie z przykładami projektów realizowanych w formule PPP, w szczególności projektów hybrydowych.

Konferencja adresowana jest głównie do przedstawicieli sektora publicznego, administracji samorządowej, przedsiębiorców oraz innych osób zainteresowanych realizacją projektów PPP.

Szczegółowy program

Konferencja odbędzie się w Toruniu, w Audytorium C Wydziału Prawa i Administracji UMK (ul. Władysława Bojarskiego 3).

Rejestracja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 24 września 2013 r. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


"Założenia perspektywy finansowej 2014-2020"- spotkanie informacyjne w Toruniu (zakończone)

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie kujawsko- pomorskim

zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne

pn. „ZAŁOŻENIA PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014 – 2020”

Spotkanie odbędzie się w godz. od 10.30 do 14.45

10 września 2013 r. w Hotelu Filmar w Toruniu, ul. Grudziądzka 45, sala Kopernik, II piętro

Celem spotkania jest zapoznanie z zagadnieniami związanymi z pracami nad nowym budżetem Unii Europejskiej w zakresie Funduszy Europejskich.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 056 656 11 00.

Program szkolenia znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

"Założenia perspektywy finansowej 2014-2020" (zakończone)

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie kujawsko- pomorskim

zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne

pn. „ZAŁOŻENIA PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014 – 2020” 

Spotkania odbędą się  w godz. od 10.30 do 14.00

-13 sierpnia 2013 r. w Hotelu „Słoneczny Młyn” w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 96, sala Różana, I piętro

oraz

- 20 sierpnia 2013 r. w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku, ul. Bechiego 2, sala 31, I piętro

Celem spotkań jest zapoznanie z zagadnieniami związanymi z pracami nad nowym budżetem Unii Europejskiej

w zakresie Funduszy Europejskich.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, instytucję oraz numer telefonu  prosimy przesyłać na adres mailowy:

- na spotkanie w Bydgoszczy - m.dybowska@kujawsko-pomorskie.pl,

  - na spotkanie we Włocławku- ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 056 656 11 00.

Program szkolenia znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Spotkania informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Możliwości uzyskania dofinansowania na uczestnictwo w targach i wystawach- szkolenie (zakończone)

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy  

zaprasza na bezpłatne szkolenie

„Pozyskiwanie środków w ramach konkursu z Działania 5.5 RPO WK-P- udział w targach i wystawach”

Szkolenie odbędzie się 26 czerwca 2013 r. w godz. od 10.00 do 13.30

w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy

Podczas spotkania zostaną omówione zasady wypełniania wniosków w generatorze wniosków aplikacyjnych oraz zasady wypełniania załączników w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów. Przedstawione zostaną również możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z zakresu konkursów zaplanowanych do końca 2013 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dokonanie zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres e-mail: ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl  do 25 czerwca 2013r. do godz. 16.00 podając: imię i nazwisko, nazwę firmy oraz numer telefonu. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 052 321 40 59.

Program szkolenia znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.

Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorczych (zakończone)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu 

zaprasza na bezpłatne szkolenie

pn. „Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorczych”

Szkolenie odbędzie się 25 czerwca 2013 r. w godz. od 10.15 do 13.30

w Hoteliku "Centrum" w Brodnicy (ul. Kamionka 24)

 

W trakcie spotkania zostaną przedstawione możliwości dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, oferta Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Kujawsko- Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego i Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz Kujawsko-Pomorskiej Sieci Punktów Konsultacyjnych KSU.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dokonanie zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres e-mail: ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl do 24 czerwca 2013r. do godz. 15.00 podając: imię i nazwisko, nazwę firmy oraz numer telefonu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 056 462 45 15

Program szkolenia znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.

Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców-szkolenie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy  

zaprasza na bezpłatne szkolenie

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w 2013 r.

Szkolenie odbędzie się 8 maja 2013 r. w godz. od 10.00 do 14.15

w Starostwie Powiatowym w Świeciu

Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a także oferta Kujawsko- Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dokonanie zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres e-mail: ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl  do 7 maja 2013r. do godz. 15.00 podając: imię i nazwisko, nazwę firmy oraz numer telefonu. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 052 321 40 59.

Program szkolenia znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.

Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

 

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

oraz

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu

Zapraszają na cykl bezpłatnych spotkań

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych

Spotkania odbędą się w godzinach od 9.30 do 14.00

 

8 maja 2013 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (I piętro, Plac Teatralny 2,) dla mieszkańców Torunia oraz powiatów: toruńskiego, chełmińskiego i aleksandrowskiego.

9 maja 2013 r. w Bursie Szkolnej Caritas Diecezji Toruńskiej w Grudziądzu (ul. Chełmińska 97) dla mieszkańców Grudziądza oraz powiatów: grudziądzkiego i świeckiego.

16 maja 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu (parter, Plac Tysiąclecia 25) dla mieszkańców powiatów: golubsko-dobrzyńskiego, brodnickiego, rypińskiego oraz wąbrzeskiego.

20 maja 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włocławku (III piętro, ul. Cyganka 28) dla mieszkańców Włocławka oraz powiatów: włocławskiego, lipnowskiego oraz radziejowskiego.

23 maja 2013 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu (ul. Mątewska 17) dla mieszkańców Inowrocławia oraz powiatów:  inowrocławskiego, żnińskiego oraz mogileńskiego.

27 maja 2013 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Bydgoszczy (II piętro, ul. Jezuicka 1 ) dla mieszkańców Bydgoszczy oraz powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego.

Spotkania przeznaczone są dla osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą oraz dla zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na rozwój firmy.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału i prosimy o zgłoszenia pod numerami telefonów:

056 621 84 09, 056 656 10 50, 056 621 83 41

Więcej informacji można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (www.pokl.wup.torun.pl) oraz w Punkcie Informacji i Promocji WUP w Toruniu, tel. 56 669 39 39, e-mail: promocjaefs@wup.torun.pl

Program spotkania znajduje się tutaj.

Cykl spotkań współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Fundusze Europejskie na gospodarkę elektroniczną (8.1 POIG oraz 4.3 RPO)

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu

oraz Biuro Programowania Regionalnego Programu Operacyjnego

zapraszają na bezpłatne szkolenie

 Fundusze Europejskie na gospodarkę elektroniczną (8.1 POIG oraz 4.3 RPO)

w dn. 22.04.2013 r. w godz. 8.45- 16.00

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu,

Plac Teatralny 2, Patio – I piętro

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z terenu województwa kujawsko- pomorskiego, którzy poszukują funduszy na rozwój przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki elektronicznej (e- usługi, prowadzenie działalności gosp. za pomocą sieci, telepraca, cyfrowe platformy wymiany informacji, technologia informacyjno- komunikacyjna w przedsiębiorstwie)

w ramach działań:

8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) dla mikro i małych przedsiębiorców działających nie dłużej niż 12 miesięcy oraz

4.3 Rozwój komercyjnych e- usług (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających minimum 12 miesięcy.

 

Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja została zakończona.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 56 656 11 00.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Program spotkania znajduje się tutaj.

Vademecum wdrażania projektów POKL w Bydgoszczy (zakończone)

  Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Bydgoszczy

oraz

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu

zapraszają na dwudniowe szkolenie

 VADEMECUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW POKL

(poziom podstawowy)

w dn. 10- 11.04.2013 r. w godz. 9.00- 16.00 w Restauracji „Pieprz i Wanilia”

w Bydgoszczy (ul. Mostowa 4, Sala Waniliowa, I piętro).

 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich beneficjentów ( z terenu całego województwa kujawsko- pomorskiego) realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki. Omówione będą wybrane zagadnienia przydatne do prawidłowej realizacji projektu m. in.  angażowanie personelu, wyłanianie podwykonawców, uczestnicy kwalifikowalni, promocja, rezultaty projektu oraz ich dokumentowanie.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja została zakończona.

Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 56 656 10 55.

Program spotkania znajduje się tutaj.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Spotkanie informacyjne dot. Planów Działań POKL w 2013 r. (zakończone)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

 oraz

 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Toruniu zapraszają do udziału

w Spotkaniu informacyjnym dotyczącym

Planów  Działań dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 roku.

w dniu 20 marca 2013 roku w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko we Włocławku ul. Bechiego 2.

Spotkanie poprowadzą specjaliści z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego wspólnie z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie POKL w regionie w następujących blokach:

-o godzinie 10.00 rozpocznie się część dotycząca Planów Działań POKL dla Priorytetów VI (przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy) i  VII (przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej);

-o godzinie 13.00 część dotycząca priorytetu VIII i IX oraz informacje o harmonogramie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego (przedstawiciel LPI we Włocławku).

Rejestracja uczestników odbywa się za pomocą formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie www.torun.roefs.pl albo za pomocą poczty elektronicznej na adres h.balicki@ecwm.org.pl Zgłoszenia są przyjmowane również pod numer telefonu 56 652 22 40 wew. 22.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

FINANSE NA BIZNES- ŻNIN, INOWROCŁAW, MOGILNO (zakończone)

Lokalny  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Inowrocławiu

zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne         

„FINANSE NA BIZNES”

 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH w 2013 R.

12 marca 2013 r. w Żninie

13 marca 2013 r. w  Inowrocławiu

18 marca 2013 r. w  Mogilnie

w godz. 10.00-13.30 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorczych, których interesują możliwości dofinansowania w 2013 r. Do udziału zapraszamy osoby bezrobotne, chcące założyć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są za pomocą  formularza zgłoszeniowego.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 52 355 91 95.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Program spotkania znajduje się tutaj.

Vademecum wdrażania projektów POKL w Toruniu (rekrutacja zakończona)

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Toruniu

oraz

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu

zapraszają na dwudniowe szkolenie

 VADEMECUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW POKL

(poziom podstawowy)

w dn. 12- 13.03.2013 r. w godz. 9.00- 16.00 w Hotelu Filmar w Toruniu

(ul. Grudziądzka 45, sala „Kopernik” na II piętrze).

 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich beneficjentów ( z terenu całego województwa kujawsko- pomorskiego) realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki. Omówione będą wybrane zagadnienia przydatne do prawidłowej realizacji projektu m. in.  angażowanie personelu, wyłanianie podwykonawców, uczestnicy kwalifikowalni, promocja, rezultaty projektu oraz ich dokumentowanie.

Uprzejmie informujemy, ze rekrutacja została juz zakończona.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 56 656 11 00.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Program spotkania znajduje się tutaj.

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych (zakończone)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku
zaprasza
na bezpłatne spotkania informacyjne
pt.


Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych w 2013 roku


o możliwościach  wsparcia na  założenie działalności gospodarczej oraz dla już istniejących przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich.

Spotkania odbędą się w godzinach od 10.00 do 13.30:

29 stycznia 2013 we Włocławku w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ul. Bechiego 2, sala 31 – zgłoszenia do 27 stycznia 2013 ( REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

1 lutego 2013 w Rypinie w Rypińskim Centrum Sportu, ul. Dworcowa 11 ( REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

5 lutego 2013 w Radziejowie w Urzędzie Miasta, ul. Kościuszki 20/22, sala 27  ( REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

7 lutego 2013 w Aleksandrowie Kujawskim w Urzędzie Miasta, ul. Słowackiego 8, I piętro sala 121 ( REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

12 lutego 2013 Lipnie w Urzędzie Miasta, Plac Jana Dekerta 8, Sala Ślubów  ( REKRUTACJA ZAKONCZONA)Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza rekrutacyjnego.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 54 235 67 21, 54 235 67 12.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Program spotkania znajduje się tutaj.


Spotkania informacyjne są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

 

 

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców-szkolenie

Lokalny Punkt Informacyjny w Bydgoszczy  zaprasza na szkolenie:

„Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorców 2012"

które odbędzie się dnia   06.11.2012 r., w godz. 9.00- 13.00 w siedzibie

Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy , przy ul. Jagiellońskiej 9 , w Sali nr 20.

Na spotkaniu zostaną przedstawione możliwości dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a także oferta
Kujawsko- Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz jego partnerów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dokonanie zgłoszenia udziału w spotkaniu na adres e-mail: ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl  do 2 listopada 2012r. podając:  imię i nazwisko, nazwę firmy oraz numer telefonu.

Program szkolenia znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.

Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

 

Nowe zasady wspierania przedsiębiorczych- spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich we Włocławku

zaprasza na spotkanie informacyjne pt.

Fundusze Europejskie. Nowe zasady wspierania przedsiębiorczych"

Spotkanie skierowane jest do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Obejmuje kompleksową informację na temat możliwości uzyskania wsparcia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez osoby bezrobotne oraz planowanych w ramach tego programu preferencyjnych pożyczkach dla pozostałych zainteresowanych. Będzie również mowa o już dostępnych pożyczkach z funduszu JEREMIE oraz o wsparciu dla przedsiębiorczych mieszkańców obszarów wiejskich. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele instytucji zajmujących się przyznawaniem środków oraz Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oferującej usługę, w znacznej części finansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego, „Asysta w zakładaniu działalności gospodarczej".

Spotkanie odbędzie się w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku przy ul. Bechiego 2, sala 31 

w środę 8 sierpnia w godzinach od 10.00 do 13.00

Zgłoszenia uczestników przyjmuje Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich we Włocławku do 7 sierpnia 2012 r. pod numerami telefonów:         54 235 67 12 i 54 235 67 21 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl

 Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Program spotkania znajdą Państwo tutaj.

Spotkanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007- 2013.

Spotkanie informacyjne FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2012 ( zakończone)

Lokalny Punkt Informacyjny we Włocławku wraz z Kujawsko- Pomorskim Funduszem Poręczeń Kredytowych zapraszają na spotkanie informacyjne:

„Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorców 2012"

które odbędzie się dnia   30.05.2012 r., w godz. 16.00- 19.00 w siedzibie

Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku, przy ul. Bechiego 2, w Sali konferencyjnej.

Na spotkaniu zostaną przedstawione możliwości dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a także oferta Kujawsko- Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz jego partnerów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dokonanie zgłoszenia udziału w spotkaniu na adres e-mail: ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 25 maja 2012r. podając:  imię i nazwisko, nazwę firmy oraz numer telefonu.

Program szkolenia znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.

Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Fundusze dla mikroprzedsiebiorców- szkolenie (ZAKOŃCZONE)

Lokalny Punkt Informacyjny w Inowrocławiu zaprasza na szkolenie:

„Finanse dla mikroprzedsiebiorców"

Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie z poddziałania 5.2.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego

które odbędzie się dnia   25.11.2011 r., w godz. 10.00- 14.00 w siedzibie

Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu, przy ul. Roosvelta 36/38.

Zakres szkolenia obejmuje:

- wyjaśnienie zasad ubiegania się o dofinansowanie,

- sposób wypełniania biznesplanu,

- wypełnianie wniosku o dofinansowanie i jego załączników.

Osoby zainteresowane  proszone są o zgłaszanie się pod numer telefonu 52 355 91 95, najpóźniej do  dnia 23.11.2011 r. do godz. 15.00.

Program szkolenia znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.

Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

"Możliwości dofinansowania dla mikroprzedsiębiorców" ( ZAKOŃCZONE)

Lokalny Punkt Informacyjny w Bydgoszczy zaprasza na spotkanie informacyjne:

„Możliwości dofinansowania dla mikroprzedsiebiorców",

które odbędzie się dnia  25.11.2011 r., w godz. 9.00- 13.30 w siedzibie

Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 9.

 Zakres spotkania obejmuje następujące obszary tematyczne:

-  przedstawienie możliwości finansowania  w ramach Kujawsko- Pomorskiego Funduszu Poręczeniowego

- informacje o zasadach aplikowania o dofinansowanie w ramach działania 8.1. „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" oraz podziałania 8. 4 "Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

- zapoznanie z procedurą ubiegania się o dofinansowanie z poddziałania 5.2.1 „ Wspieranie inwestycji mikroprzedsiębiorstw" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Osoby zainteresowane  proszone są o przysyłanie zgłoszeń ( zawierających imię i nazwisko, firmę/ instytucję, telefon kontaktowy, adres mailowy) na adres ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl, najpóźniej do  dnia 23.11.2011 r. do godz. 12.00.

Program spotkania znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.

Spotkanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

 

Szkolenie z rozliczania - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ( ZAKOŃCZONE)

Główny Punkt Informacyjny w Toruniu oraz Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego zapraszają do udziału w bezpłatnym  szkoleniu pt.

Rozliczanie projektu i przygotowanie dokumentacji sprawozdawczej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Szkolenie odbędzie się dnia  21 września 2011 r., w godz. 9.00- 16.00 w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu.

Uprzejmie informujemy, iż limit miejsc na szkolenie w dniu 21 września, został już wyczerpany.

Zakres spotkania obejmuje następujące obszary tematyczne:

- wniosek o płatność,

- dokumenty przedkładane do wniosku o płatność,

- wprowadzanie zmian do umowy o dofinansowanie,

- zakup towarów i usług,

- kontrola realizacji projektu i kontrola dokumentów,

- możliwość finansowania zwrotnego w ramach Kujawsko- Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Osoby zainteresowane  proszone są o przysyłanie zgłoszeń ( zawierających imię i nazwisko, firmę/ instytucję, telefon kontaktowy, adres mailowy) na adres ue.informacja@kujawsko-pomorskie.pl, najpóźniej do  dnia 20.09.2011 r. do godz. 12.00.

W przypadku pytań i kwestii organizacyjnych proszę kontaktować się z Panem Kamilem Dzierżyńskim, tel. (56) 656 10 50.

Program szkolenia znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.

Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Spotkanie informacyjne dla mikroprzedsiębiorców (ZAKOŃCZONE)

 

Lokalny Punkt Informacyjny w Bydgoszczy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Bydgoszczy  zapraszają na spotkanie informacyjne w zakresie możliwości wsparcia inwestycji mikroprzesiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim . W ramach spotkania przedstawione zostaną możliwości wsparcia inwestycji mikroprzesiębiorstw w ramach działań: 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i 312 Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Spotkanie  odbędzie się w dn. 13.09.2011 r. w godz. 10:00-13:30 w sali 20 na I piętrze Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Bydgoszczy  przy ulicy Jagiellońskiej 9 i adresowane jest do beneficjentów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl, najpóźniej do dnia 12.09.2011r. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 052 321 40 59.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału zostanie wysłane pocztą elektroniczną. Organizator nie zwraca kosztów delegacji.