Mojregion.eu - Mój region w Europie

Z jakiego programu mogę ubiegać się o dofinansowanie na rozwój istniejącego przedsiębiorstwa?

W  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego można aplikować o dofinansowanie na rozwój istniejącego przedsiębiorstwa w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.

Do dofinansowania w ramach Działania 5.2 przewidziane są następujące typy projektów:

Bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwa rozumiane jako projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa kujawsko - pomorskiego mające na celu zwiększenie zdolności wytwórczych, produkcyjnych, usługowych poprzez:

-  rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów / usług,

- dywersyfikację (zróżnicowanie) produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez

wprowadzenie nowych dodatkowych produktów / usług,

- działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług

 

przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu zatrudnienia (5.2.1)

 

przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia (5.2.2)

 

O wsparcie mogą się ubiegać następujące grupy podmiotów:

- 5.2.1

mikroprzedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą na terenie kujawsko-pomorskiego.

- 5.2.2

przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie kujawsko-pomorskiego, działające min. 12 miesięcy.

 

Maksymalna wielkość dofinansowania:

- 5.2.1

do 70% kosztów kwalifikowanych

- 5.2.2

do 70% kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorstw

do 60% kosztów kwalifikowalnych dla małych przedsiębiorstw

do 50% kosztów kwalifikowalnych dla średnich i dużych przedsiębiorstw

 

Wartość projektu:

- 5.2.1

minimalna wartość projektu to 50 tys. zł

maksymalna wartość projektu to 500 tys. zł

- 5.2.2

Dla mikroprzedsiębiorstw min. wartość projektu - 500 tys. PLN

Dla małych i średnich min. wartość projektu - 100 tys. PLN.

Dla dużych przedsiębiorstw  min. wartość projektu - 500 tys. PLN.

Maksymalna wartość projektu 8 mln PLN.

 

Ostatnia modyfikacja 2010-08-25 przez Emilia Wiśniewska.

Wróć