Mojregion.eu - Mój region w Europie

W ramach którego programu mogę ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą realizowane jest z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełni funkcję Instytucji Organizującej Konkurs i prowadzi nabór projektów w ramach Działania 6.2 POKL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Działania kierowane są do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą i  obejmują wsparcie finansowe, a także wsparcie szkoleniowo - doradcze zarówno w momencie zakładania firmy, jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, Szosa Chełmińska 30/32 Tel. 056 622 86 00.

 

Ostatnia modyfikacja 2010-08-25 przez Emilia Wiśniewska.

Wróć