Mojregion.eu - Mój region w Europie

Które wydatki podlegają dofinansowaniu w ramach poszczególnych działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego?

Listę wydatków kwalifikowalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zawiera Załącznik VI do Uszczegółowienia „Lista wydatków kwalifikowanych w poszczególnych działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013". Dokument ten znajduje się na naszej stronie internetowej www.mojregion.eu w zakładce Regionalny Program Operacyjny/ Ważne dokumenty/Dokumenty programowe/ Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych.

Ostatnia modyfikacja 2010-08-25 przez Emilia Wiśniewska.

Wróć