Mojregion.eu - Mój region w Europie

Jak długo obowiązuje trwałość projektu? Czy przeprowadzają Państwo również dodatkowe kontrole podczas czasu obowiązywania trwałości projektu?

Okres trwałości projektu w RPO WK-P wynosi 5 lat, a w przypadku sektora małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 3 lata. Okres trwałości liczony jest od dnia, kiedy spełnione zostaną warunki określone w Umowie o dofinansowanie projektu.

Podczas obowiązywania okresu trwałości projektu kontrole są również przeprowadzane.

Ostatnia modyfikacja 2012-02-23 przez Małgorzata Dybowska.

Wróć