Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ile dni trwa kontrola projektu i jak długo trzeba czekać na informację pokontrolną?

Czas trwania kontroli zależy od specyfiki projektu i może wynosić od 2 do 10 dni z możliwością jej przedłużenia w przypadku szczególnie skomplikowanych kontroli. Informacja Pokontrolna sporządzana jest w ciągu 14 dni od dnia zakończenia wszystkich czynności kontrolnych.

Ostatnia modyfikacja 2012-02-23 przez Małgorzata Dybowska.

Wróć