Mojregion.eu - Mój region w Europie

Czy przedsiębiorstwo posiadające siedzibę na terenie Województwa Pomorskiego, może ubiegać się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013?

IZ RPO WK-P dopuszcza powyższy przypadek, jeśli projekt realizowany będzie na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz  przedsiębiorstwa posiadać będzie siedzibę (oddział bądź filię) i prowadzić  działalność na terenie województwa kujawsko pomorskiego. Posiadanie filii bądź oddziału wynikać powinno z dokumentów rejestrowych (Krajowy Rejestr Sądowy, bądź też Ewidencja Działalności Gospodarczej.)

Ostatnia modyfikacja 2010-08-25 przez Emilia Wiśniewska.

Wróć