Mojregion.eu - Mój region w Europie

Czy planowane są w najbliższym czasie szkolenie nt. kontroli w RPO? Jeżeli tak to w jaki sposób można się zapisać?

Obecnie nie jest planowane przeprowadzenie szkolenia dotyczącego kontroli projektów w RPO WK-P. Informacja na temat ewentualnego szkolenia (jeśli zostanie przeprowadzone w najbliższym czasie) będzie umieszczona na stronie internetowej www.mojregion.eu w zakładce Regionalny Program Operacyjny / Szkolenia. W informacji o szkoleniu będzie zamieszczony formularz rekrutacyjny, który będzie należało wysłać na wskazany w informacji adres poczty elektronicznej.

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie przeprowadzane jest szkolenie z wdrażania i kontroli projektów, w tym zakresie Beneficjent powinien skontaktować się z Departamentem Rozwoju Regionalnego.

Ostatnia modyfikacja 2012-02-23 przez Małgorzata Dybowska.

Wróć