Mojregion.eu - Mój region w Europie

Czy okres działalności przedsiębiorstwa będącego spółką jest liczony od dnia zawiązania spółki (data aktu notarialnego), czy od dnia uzyskania wpisu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego?

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, wiek przedsiębiorstwa na potrzeby ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WK- P 2007-2013 (jeśli dotyczy) liczony jest od daty zarejestrowania działalności gospodarczej zgodnie z dokumentem rejestrowym wnioskodawcy.

 

Ostatnia modyfikacja 2010-08-25 przez Emilia Wiśniewska.

Wróć