Mojregion.eu - Mój region w Europie

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 424 865 zł. Jakie wymiary powinna posiadać tablicy pamiątkowa?

Zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK- P, w przypadku projektów których wartość całkowitego wkładu publicznego nie przekracza 500 000 €, IZ RPO WK- P rekomenduje umieszczenie tablicy pamiątkowej o mniejszych wymiarach (200 mm × 150 mm) w siedzibie beneficjenta.

Ostatnia modyfikacja 2010-08-25 przez Emilia Wiśniewska.

Wróć