Mojregion.eu - Mój region w Europie

Dyżury

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o funduszach europejskich? Przyjdź na dyżur! Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego w Bydgoszczy oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych we Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu podczas konsultacji opowiedzą między innymi o możliwościach ubiegania się o środki unijne, o wniosku o dofinansowanie i jego załącznikach, a także o aktualnych konkursach.

Na dyżury zapraszamy mieszkańców naszego regionu, zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z Unii Europejskiej. Konsultacje terenowe odbywają się cyklicznie w siedzibach jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Konsultanci udzielają informacji dotyczących pozyskiwania funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Terminy najbliższych dyżurów można zobaczyć tutaj.