Mojregion.eu - Mój region w Europie

Punkty informacyjne


Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy Twój pomysł ma szanse na dofinansowanie, skorzystaj z sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich. Otrzymasz konkretną informację, która pomoże Ci w podjęciu decyzji o przygotowaniu projektu. Konsultant przedstawi podstawowe kryteria oraz wskaże instytucje, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków.

Zapraszamy!!!

GDZIE NAS
ZNALEŹĆ
JAK MOŻEMY
CI POMÓC
NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE PYTANIA

 

  AKTUALNOŚCIDYŻURY
ZAMIEJSCOWE
SZKOLENIA
I KONFERENCJE

 

Podstawy prawne działalności Punktów Informacyjnych

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działa na podstawie umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko - Pomorskim DIP/BDG- II/POPT/100/14 z dnia 12.06.2014 r. Zadania wynikające z umowy z Ministrem finansowane są w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013