Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wnioski i instrukcje

UWAGA - NOWOŚĆ !!!

Nowy proponowany opis do faktury (prosimy stosować dla wszystkich poniższych działań)!!!

26.02.2009.
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Wniosek o płatność (pdf 164.49 KB)

Wniosek o płatność (xls 93 KB)


Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf 206.95 KB) (wersja obowiązująca od 10 grudnia 2012 r.)

Sprawozdanie z realizacji operacji wraz z instrukcją wersja 12

Sprawozdanie z realizacji operacji wersja 11


Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji wersja 11

Sprawozdanie z realizacji operacji (doc 154 KB)


Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji (pdf 31.24 KB)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI OPERACJI W RAMACH „PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013”- wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”
- wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.


Wniosek o przyznanie pomocy pobierz plik

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja aktywna) pobierz plik


Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy pobierz plik

 

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Wniosek o płatność (pdf 193.25 KB)


Wniosek o płatność (xls 105 KB)


Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf 183.31 KB)

Sprawozdanie z realizacji operacji wraz z instrukcją wersja 12

Sprawozdanie z realizacji operacji wersja 11

Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji wersja 11


Sprawozdanie z realizacji operacji (doc 61 KB)


Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji (pdf 31.2 KB)


Wniosek o przyznanie pomocy pobierz plik

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja aktywna) pobierz plik


Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy pobierz plik

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI OPERACJI W RAMACH „PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013” - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.
 

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 

Wniosek o płatność  (xls 165 KB) - formularz aktywny - wersja 5 z - obowiązuje od 03.10.2011 r.

 

Wniosek o płatność (pdf 331 KB) - do wypełniania odręcznego - wersja 5z - obowiązuje od 03.10.2011 r.

 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf 317 KB) wersja 5z - obowiązuje od 03.10.2011 r.

 

Wniosek o płatność (xls 132 KB) wersja 4z - obowiązuje od 17 maja 2010 r.


Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf 259 KB) wersja 4z - obowiązuje od 17 maja 2010 r.

Sprawozdanie z realizacji operacji wraz z instrukcją wersja 12

Sprawozdanie z realizacji operacji (doc 101.5 KB)


Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji (pdf 54.08 KB)

Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”-
wersja 9z
- obowiązuje od 26.11.2012 r.

Wniosek o przyznanie pomocy w10

Wniosek o przyznanie pomocy w10 (wersja edytowalna)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w10

Wniosek o przyznanie pomocy w9

Wniosek o przyznanie pomocy w9 (wersja edytowalna)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w9

Wersja 9 wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcji jego wypełniania obowiązuje dla naborów ogłoszonych nie wcześniej niż w dniu 19 sierpnia 2013 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w9 - wersja obowiązująca dla naborów ogłoszonych po 29.04.2014r.

Wniosek o przyznanie pomocy wersja 8 edytowalna

Wniosek o przyznanie pomocy wersja 8

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 8

Wprowadzone w wersji 8 wniosku zmiany dotyczą przede wszystkim możliwości współfinansowania operacji z zakresu tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury.

Wniosek o przyznanie pomocy pobierz plik wersja 7z 

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) pobierz plik wersja 7z 

Wniosek o przyznanie pomocy pobierz plik wersja 6z

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) pobierz plik wersja 6z


Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy pobierz plik wersja 7z

Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych

 

Odnowa i rozwój wsi

Wniosek o płatność - wersja 4z (PDF)

Wniosek o płatność - wersja 4z (aktywny XLS)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w wersji 4z


Wniosek o płatność (xls 85.5 KB) wersja 3z


Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf 292.29 KB) wersja 3z

Sprawozdanie z realizacji operacji wraz z instrukcją oraz ankietą monitorującą wersja 12

Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji (wersja 11)

Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji (wersja 11)

Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” dla działania 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi (pdf 78.5 KB)


Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla działania 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi (pdf 53.22KB)


Ankieta monitorująca wersja 11

Instrukcja wypełniania ankiety monitorującej wersja 11

Ankieta monitorująca (xls 29KB)


Instrukcja wypełnienia ankiety monitorującej (pdf 29KB)

Instrukcja do sprawozdania końcowego  z realizacji operacji w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Ankieta monitorujaca realizację operacji - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Instrukcja wypełniania Ankiety monitorującej dla działania 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi” – typ operacji: "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki" - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Zestawienie faktur wraz z instrukcją pobierz plik

Informujemy, iż wersja 7z formularza wniosku o przyznanie pomocy obowiązuje dla naborów wniosków ogłoszonych nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2013 r.

Wniosek o przyznanie pomocy wersja 7z (edytowalny)

Wniosek o przyznanie pomocy wersja 7z

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 7z

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) pobierz plik (aktualizacja 08.06.2010 r.)

Wniosek o przyznanie pomocy pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 7z - wersja obowiązująca dla naborów ogłoszonych po 29.04.2014r.

Instrukcja do Planu Odnowy Miejscowości pobierz plik
Wzór Umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pobierz plik

Wzór zestawienia rzeczowo-finansowego do wniosku o przyznanie pomocy

Zmieniony ( 09.12.2009. )