Mojregion.eu - Mój region w Europie

Czy w ramach kosztów kwalifikowalnych mogą zostać wykonane zapory przeciwrumowiskowe, kładki oraz mosty?

W zlewniach rzek cechujących się dużym ruchem rumowiska zapora przeciwrumowiskowa jest podstawową budowlą poprzeczną zapobiegającą erozji wodnej, w związku z tym koszty jej wykonania można uznać za kwalifikowalne, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2) lit. h) rozporządzenia. W sytuacji, kiedy w ramach realizowanego projektu i prowadzonych tam prac na urządzeniach np. melioracji wodnych szczegółowych lub podstawowych lub prac związanych z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczających poza działania z utrzymaniem wód istnieje zawarta w dokumentacji technicznej potrzeba remontu, budowy mostu lub kładki, takie koszty można uznać za kwalifikowalne.

Ostatnia modyfikacja 2010-04-20 przez Adam Rusinek.

Wróć