Mojregion.eu - Mój region w Europie

Czy istnieje możliwość realizowania projektów polegających na usuwaniu szkód popowodziowych?

Zgodnie z PROW 2007-2013 pomoc może być udzielona m.in. na projekty z zakresu poprawy ochrony przeciwpowodziowej użytków rolnych. W związku z powyższym, projekty polegające na usuwaniu szkód popowodziowych, nie kwalifikują się do zwrotu kosztów.

Ostatnia modyfikacja 2010-04-20 przez Adam Rusinek.

Wróć