Mojregion.eu - Mój region w Europie

Czy inwestycja z zakresu melioracji wodnych szczegółowych może zostać zrealizowana na gruntach Skarbu Państwa, których dysponentem jest Agencja Nieruchomości Rolnych? Jeśli możliwa jest realizacja inwestycji, to czy zgodnie z art. 74b ustawy Prawo Wodne,

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne, wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów. W związku powyższym, jeżeli grunty należą do Skarbu Państwa (a dysponentem jest Agencja Nieruchomości Rolnych), wówczas decyzję o ustaleniu wysokości opłaty inwestycyjnej należy wydać na ANR.

Ostatnia modyfikacja 2010-04-20 przez Adam Rusinek.

Wróć