Mojregion.eu - Mój region w Europie

Pytania i odpowiedzi

W dziale tym publikowane będą najczęściej powtarzające się pytania i odpowiedzi dotyczące działań wspomagających rozwój obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. Opracowane one zostały w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą, na podstawie pytań kierowanych do Instytucji Wdrażających przez potencjalnych beneficjentów Programu.