Mojregion.eu - Mój region w Europie

Projekty współpracy

WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 25 CZERWCA 2008 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013
pobierz plik

Wniosek o przyznanie pomocy

 

Wniosek o przyznanie pomocy - przygotowanie projektu współpracy (wersja 6 edytowalna)

Wniosek o przyznanie pomocy - przygotowanie projektu współpracy (wersja 6)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - przygotowanie projektu współpracy (wersja 6)

Wniosek o przyznanie pomocy - realizacja projektu współpracy (wersja 6 edytowalna)

Wniosek o przyznanie pomocy - realizacja projektu współpracy (wersja 6)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - realizacja projektu współpracy (wersja 6)

 

Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy

Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji

Formularze wniosków w wersji 6z obowiązują od dnia 8 czerwca 2012 r.

 

Wniosek o przyznanie pomocy - przygotowanie projektu współpracy (wersja 5 edytowalna)

Wniosek o przyznanie pomocy - przygotowanie projektu współpracy (wersja 5)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - przygotowanie projektu współpracy (wersja 5)

Wniosek o przyznanie pomocy - przygotowanie projektu współpracy (wersja 5 edytowalna)

Wniosek o przyznanie pomocy - realizacja projektu współpracy (wersja 5)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - realizacja projektu współpracy (wersja 5)

Wersje 5 wniosków obowiązują od dnia 10 kwietnia 2012 r.

Wniosek o przyznanie pomocy - przygotowanie projektu współpracy (wersja 4 edytowalna)

Wniosek o przyznanie pomocy - przygotowanie projektu współpracy (wersja 4)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - przygotowanie projektu współpracy (wersja 4)

Wniosek o przyznanie pomocy - realizacja projektu współpracy (wersja 4)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - realizacja projektu współpracy (wersja 4)

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) aktualizacja 29.06.2010 r.

Wniosek o przyznanie pomocy aktualizacja 29.06.2010 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf 587KB) aktualizacja 21.07.2010 r.

Wniosek o przyznanie pomocy - przygotowanie projektu współpracy (wersja 3 edytowalna)

Wniosek o przyznanie pomocy - realizacja projektu współpracy (wersja 3)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - realizacja projektu współpracy (wersja 3)

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność - WERSJA 5 (edytowalny)

Wniosek o płatność - WERSJA 5

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - WERSJA 5

Propozycja opisu faktur !!! UWAGA NOWOŚĆ !!!

Uwaga ! Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objetego PROW 2007 - 2013. Dokonane doprecyzowania zostały wyróżnione kolorem.

Formularz wniosku o płatność w ramamch działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objętego PROW na lata 2007-2013 (wersja PROW_421/5/z) wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje wszystkich Beneficjentów od dnia 17 października 2011 r.

Formularz wniosku obowiązuje również tych Beneficjentów, którzy zawarli umowę przyznania pomocy w wersji PROW_421/5/z, jeżeli będą składać wniosek o płatność przed 17 października 2011 r. W przypadku, gdy ww. Beneficjenci złożą wniosek na wersji formularza PROW_421/4/z, będą zobowiązani w ramach uzupełnień / wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o płatność na nowym formularzu w wersji PROW_421/5/z

Wniosek o płatność (wersja edytowalna xls 419KB) wersja 4z -

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność (pdf 323KB) wersja 4z

Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach działania 4.21 wersja 2

Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji wersja 2

Sprawozdanie z realizacji operacji współpracy w ramach działania 4.21 wersja 1 

Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji współpracy wersja 1

Sprawozdanie z realizacji projektu

Instrukcja do sprawozdania z realizacji projektu

Wniosek o przyznanie pomocy - realizacja projektu współpracy (wersja 3)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - realizacja projektu współpracy (wersja 3)

Instrukcja wypełniania Ankiety monitorującej dla działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” – wersja 2

Instrukcja wypełniania Ankiety monitorującej dla działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” – wersja 1

 

Ankieta monitorująca z realizacji operacji w zakresie działania "Wdrażanie projektów współpracy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – wersja 1

 

Ankieta monitorująca z realizacji operacji w zakresie działania "Wdrażanie projektów współpracy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – wersja 2

Instrukcja wypełniania Ankiety monitorującej dla działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” – wersja 1 - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Instrukcja wypełniania Ankiety monitorującej dla działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” – wersja 2 - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Ankieta monitorująca - wersja 1 - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Ankieta monitorująca - wersja 2 - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy ”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wersja 1 - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wersja 2 - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach  „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” Wersja 1 - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach  „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” Wersja 2 - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji projektu współpracy w ramach działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu współpracy w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Wniosek o przyznanie pomocy - przygotowanie projektu współpracy (wersja 3)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - przygotowanie projektu współpracy (wersja 3)

Wniosek o przyznanie pomocy  - realizacja projektu współpracy (wersja 4 edytowalna)

 

Wersja 11

Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach działania 4.21 wersja 2 

Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji wersja 2

Sprawozdanie z realizacji operacji współpracy w ramach działania 4.21 wersja 1 

Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji współpracy wersja 1

Sprawozdanie z realizacji projektu

Instrukcja do sprawozdania z realizacji projektu

Instrukcja wypełniania Ankiety monitorującej dla działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” – wersja 1

Instrukcja wypełniania Ankiety monitorującej dla działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” – wersja 2

Ankieta monitorująca - wersja 1

Ankieta monitorująca - wersja 2

Wersja 12

Sprawozdanie z realizacji operacji wraz z instrukcją i ankietą monitorującą wersja 12