Mojregion.eu - Mój region w Europie

Inne

Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązująca od dnia 20 lipca 2011r. 

LISTY OPERACJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPÓŁFINANSOWANIA DLA DZIAŁAŃ WDRAŻANYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2007-2013 dla naboru od 2 lutego 2009 r. do 2 kwietnia 2009 r.

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2007-2013 dla naboru od 13 września do 10 listopada w 2010 roku

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2007-2013 dla naboru od 9 lipca do 6 września w 2012 roku

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych dla naboru od dnia 15 maja 2009 r. do dnia 10 lipca 2009 r.

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych dla naboru od 21 kwietnia do 18 czerwca w 2010 roku.

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych dla naboru od 9 stycznia do 31 stycznia w 2012 roku

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych dla naboru od dnia 15 maja 2009 r. do dnia 10 lipca 2009 r.

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych dla naboru od 21 kwietnia do 18 czerwca w 2010 roku

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych dla naboru od 9 stycznia do 31 stycznia w 2012 roku

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie gospodarki wodno - ściekowej dla naboru od dnia 15 maja do dnia 10 lipca w 2009 roku

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla naboru od 21 kwietnia do 18 czerwca w 2010 roku

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla naboru od 9 stycznia do 31 stycznia w 2012 roku

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego dla naboru od 9 lipca do 6 września w 2012 roku

 

Dokumenty dotyczcące Osi IV LEADER PROW 2007-2013

Wytyczna 72/5/2012 dotycząca dokonywanych przez samorządy województw kontroli prawidłowości lokalnej strategii rozwoju przez lokalną grupę działania w ramach PROW 2007-2013

Sprawozdanie końcowe z realizacji LSR wraz z instrukcją wersja 12

Sprawozdanie z realizacji LSR wraz z instrukcją wersja 12

Sprawozdanie z realizacji LSR - wersja 11

Instrukcja do sprawozdania z realizacji LSR - wersja 11

Instrukcja weryfikacji sprawozdania z realizacji LSR - wersja 11

Wniosek o wybór lokalnej grupy działania do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań

Instrukcja wypełniania wniosku o wybór lokalnej grupy działania do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań

Instrukcja do sprawozdania z realizacji LSR

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR

Przykład wniosku na warsztaty kulinarne realizowanego przez KGW

WNIOSEK O WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE w ramach osi 4 Leader pobierz plik (.xls 352 KB) wersja do edycji

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPRZEDZAJĄCE FINASOWANIE w ramach osi 4 Leader pobierz plik (.xls 184 KB)

KSIĘGA WIZUALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (.pdf)

BROSZURA INFORMACYJNA - PODEJŚCIE LEADER W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKCIH NA LATA 2007-2013

FORMA PRAWNA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA W OKRESIE 2007 - 2013
pobierz plik (.pdf 118 KB)

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA O NAZWIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA (WZÓR)
pobierz plik (.pdf 85 KB)

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (wzór)
pobierz plik (.pdf 118 KB)

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ORAZ INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
pobierz plik (.pdf 100 KB)

PODRĘCZNIK "BUDOWANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W RAMACH OSI IV LEADER PROGRAMU ROZOWJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 pobierz plik (.pdf 6,92 MB)


Kalkulator do obliczania wartości bużetu LSR

Instrukcja do kalkulatora do obliczania bużetu LSR


Karta weryfikacji wniosku o wybór LGD do realizacji LSR (KP-009/v.1/z z dnia 15.09.2008 r.)

Wniosek o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013

Wniosek o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013-wersja edytowalna

Instrukcja do wniosku o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju ((wersja zaktualizowana z dnia 06.11.2008 r.)