Mojregion.eu - Mój region w Europie

Funkcjonowanie LGD

FUNKCJONOWANIE LGD

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 23 MAJA 2008 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 pobierz plik (.pdf 46 KB)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie loklanej grupy działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Wniosek o przyznanie pomocy


Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” w ramach PROW 2007-2013

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” w ramach PROW 2007-2013 (wersja edytowalna)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” w ramach PROW 2007-2013

 

Wniosek o płatność

Wersja 7z - dokumenty obowiązujące od 15 grudnia 2011 roku

Wniosek o płatność 7z edytowalny (poprawiony formularz luty 2013 r.)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 7z poprawiona

Uwaga! Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o płatność. Wprowadzone do instrukcji zmiany zostały wyróżnione kolorem i powstały w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2014 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (Dz. U. z 2014 r. poz. 971)

Załącznik 15a

Załacznik 15d

Załącznik 15e

Propozycja opisu faktur !!! UWAGA NOWOŚĆ !!!

 

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie programu Acrobat Readera w wersji 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

 

ersja 6 zatwierdzona. Formularz wniosku o płatność ma zastosowanie do pomocy przyznanej na podstawie wniosku o przyznanie pomocy na lata 2011-2015.

Wniosek o płatność (wersja 6 edytowalna)

Wniosek o płatność (wersja 6 w formacie pdf)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 6)

Uwaga! Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w rmamch działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW 2007-2013 (IW-1_431 w wersji 6z z dnia 12.05.2011 r.) Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem. Do pobrania

Wniosek o płatność w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (wersja edytowalna xls 315KB) wersja 4z - obowiązuje od 17 maja 2010 r.


Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność Działanie 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (pdf 295KB) wersja 4z - obowiązuje od 17 maja 2010 r.

Sprawozdanie z realizacji operacji wraz z instrukcją - wzór obowiązujący w wersji 5z KP-008 dla operacji zrealizowanych w 2010 r., wzór obowiązujący w wersji 6z i 7z KP-008 dla operacji realizowanych od 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji operacji (wesja 5)

Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji (wersja 5)

Sprawozdanie z realizacji operacji (wesja 6)

Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji (wersja 6)

Sprawozdanie z realizacji operacji (wesja 7)

Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji (wersja 7)

Sprawozdanie z realizacji operacji (wersja 8)

Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji (wersja 8)

Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Sprawozdanie z realizacji operacji (wersja 11)

Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji (wersja 11)

Sprawozdanie z realizacji operacji wraz z instrukcją wersja 12

Inne

Przykładowe zestawienie rzeczowo-finansowe dla działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania"

Przykładowy opis zadań do zestawienia rzeczowo-finansowego dla działania "Funkcjonowanie loklanej grupy działania"