Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ważne dokumenty

Bezpośrednia ścieżka do wszystkich wniosków działań Osi III oraz Osi IV LEADER na stronie ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html

674
Nazwa dokumentu
Lokalne kryteria wyboru-małe projekty-Region Północ
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych
Opis dokumentu
ROCZNY PLAN DZIAłAń INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013” sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu na rok 2010
Dodał
Monika Siemiątkowska
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Wykaz dokumentów-małe projekty-Cazrnoziem
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Wniosek o przyzn pomocy-małe projkety-Czarnoziem
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Oświadczenie wnioskodawcy-małe projkety-Czarnoziem
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Ogłoszenie-małe projkety-Czarnoziem
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Lokalne kryteria wyboru-małe projkety-Czarnoziem
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Wykaz dokumentów-małe projkety-Pojezierze Brodnickie
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Wniosek o przyznanie pomocy-małe projekty-Pojezierze Brodnickie
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Oswiadczenie wnioskodawcy2-małe projekty-Pojezierze Brodnickie
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0