Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ważne dokumenty

Bezpośrednia ścieżka do wszystkich wniosków działań Osi III oraz Osi IV LEADER na stronie ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html

674
Nazwa dokumentu
Uchwała nr 3 Komitetu Monitorującego PROW
Opis dokumentu
Uchwała nr 3 Komitetu Monitorującego PROW z dnia 4 września 2007 roku
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2007.11.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Uchwała nr 2 Komitetu Monitorującego PROW
Opis dokumentu
Uchwała nr 2 Komitetu Monitorującego PROW z dnia 4 września 2007 roku
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2007.11.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Uchwała nr 1 Komitetu Monitorującego PROW
Opis dokumentu
Uchwała nr 1 Komitetu Monitorującego PROW z dnia 4 września 2007 roku
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2007.11.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
harmonogram konferencji
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2007.11.30
Ilość pobrań:
0