Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ważne dokumenty

Bezpośrednia ścieżka do wszystkich wniosków działań Osi III oraz Osi IV LEADER na stronie ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html

674
Nazwa dokumentu
Wybór lokalnej grupy działania.
Opis dokumentu
Wybór lokalnej grupy działania.
Dodał
Administrator
Data dodania
2007.12.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Wdrażanie LSR
Opis dokumentu
Wdrażanie LSR
Dodał
Administrator
Data dodania
2007.12.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Funkcjonowanie LGD
Opis dokumentu
Funkcjonowanie LGD
Dokument
Dodał
Administrator
Data dodania
2007.12.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Lista projektów wybranych do realizacji
Opis dokumentu
Lista projektów oczekujących
Dodał
Administrator
Data dodania
2007.12.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Lista projektów oczekujących
Opis dokumentu
Lista projektów oczekujących
Dodał
Administrator
Data dodania
2007.12.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Zaproszenie na konferencje PROW 2007-2013
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2007.12.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Mapa dojazdu
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2007.12.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Podział środków w ramach osi IV LEADER
Dokument
Dodał
Administrator
Data dodania
2007.11.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Podział środków na poszczególne województwa
Dodał
Administrator
Data dodania
2007.11.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Podział środków w ramach osi IV Leader
Dokument
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2007.11.30
Ilość pobrań:
0