Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ważne dokumenty

Bezpośrednia ścieżka do wszystkich wniosków działań Osi III oraz Osi IV LEADER na stronie ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html

674
Nazwa dokumentu
Wdrażanie projektów współpracy
Opis dokumentu

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

w ramach działania „Wdraż
anie projektów współpracy” objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Dodał
Administrator
Data dodania
2008.01.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Założenia i cele PROW 2007-2013.
Opis dokumentu
Założenia i cele PROW 2007-2013.
Dodał
Administrator
Data dodania
2007.12.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Poprawianie infrastruktury oraz podstawowe usługi w ramach PROW 2007-2013
Opis dokumentu
Poprawianie infrastruktury oraz podstawowe usługi w ramach PROW 2007-2013
Dodał
Administrator
Data dodania
2007.12.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Podsumowanie konkursu dla LGD.
Opis dokumentu
Podsumowanie konkursu dla LGD.
Dodał
Administrator
Data dodania
2007.12.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Oś IV Leader w ramach PROW 2007-2013.
Opis dokumentu
Oś IV Leader w ramach PROW 2007-2013.
Dodał
Administrator
Data dodania
2007.12.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW 2007-2013
Opis dokumentu
Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW 2007-2013
Dodał
Administrator
Data dodania
2007.12.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Możliwości finansowania mikroprzedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim
Opis dokumentu
Możliwości finansowania mikroprzedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim
Dodał
Administrator
Data dodania
2007.12.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
LGD "Trzy Doliny"
Opis dokumentu
LGD "Trzy Doliny"
Dodał
Administrator
Data dodania
2007.12.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
LGD Gminy Powiatu Świeckiego
Dodał
Administrator
Data dodania
2007.12.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Cykl spotkań szkoleniowych dla LGD
Opis dokumentu
Cykl spotkań szkoleniowych dla LGD
Dodał
Administrator
Data dodania
2007.12.31
Ilość pobrań:
0