Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ważne dokumenty

Bezpośrednia ścieżka do wszystkich wniosków działań Osi III oraz Osi IV LEADER na stronie ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html

674
Nazwa dokumentu
SPRAWOZDANIE –
Opis dokumentu
sprawozdanie z realizacji zadania w ramach konkursu „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich-GRANTY-Lider”
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.02.29
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
OFERTA –
Opis dokumentu
oferta do konkursu „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich-GRANTY-Lider”
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.02.29
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
KOREKTA –
Opis dokumentu
korekta do wniosku na konkurs „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich-GRANTY-Lider”
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.02.29
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
OŚWIADCZENIE KRS –
Opis dokumentu
oświadczenie do wniosku do konkursu „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich-GRANTY-Lider”
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.02.29
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
UCHWAŁA –
Opis dokumentu
uchwała nt. ogłoszenia konkursu „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich-GRANTY-Lider”
Dokument
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.02.29
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
ZASADY KONKURSU
Opis dokumentu
zasady konkursu „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich-GRANTY-Lider”
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.02.29
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
odnowa wsi
Opis dokumentu
Odnowa Wsi ( po konsultacjach społecznych)
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.02.29
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
funkcjonowanie lgd
Opis dokumentu
funkcjonowanie lgd-po konsultacjach społecznych
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.02.29
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
wdrażanie lsr-po konsultacjach społ
Opis dokumentu
wdrażanie lsr-po konsultacjach społecznych
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.02.29
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Wybór LGD
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.02.29
Ilość pobrań:
0