Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ważne dokumenty

Bezpośrednia ścieżka do wszystkich wniosków działań Osi III oraz Osi IV LEADER na stronie ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html

674
Nazwa dokumentu
Wybór LGD z dnia 28.02.2008
Dodał
Joanna Araszewicz
Data dodania
2008.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Wdrażanie LSR z dnia 28.02.2008
Dodał
Joanna Araszewicz
Data dodania
2008.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Wdrażanie projektów współpracy z dnia 10.03.2008
Dodał
Joanna Araszewicz
Data dodania
2008.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Funkcjonowanie LGD z dnia 28.02.2008
Dodał
Joanna Araszewicz
Data dodania
2008.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Rozp. z odnowy wsi
Opis dokumentu
Rozporządzenie dotyczące działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach PROW 2007-2013
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Rozporządzenie dotyczące działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach PROW 2007-2013
Dodał
Joanna Araszewicz
Data dodania
2008.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Podręcznik strategia
Opis dokumentu
Podręcznik „Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi IV LEADER PROW 2007-2013”
Dodał
Wojciech Rzemykowski
Data dodania
2008.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Odnowa i rozwój wsi
Opis dokumentu
Odnowa i rozwój wsi-rozporządzenie podpisane przez Ministra Rolnictwa
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.02.29
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU –
Opis dokumentu
instrukcja wypełniania wniosku do konkursu „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich-GRANTY-Lider”
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.02.29
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
WZÓR UMOWY –
Opis dokumentu
wzór umowy dla dotacji przyznanych w konkursie „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich-GRANTY-Lider”
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.02.29
Ilość pobrań:
0