Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ważne dokumenty

Bezpośrednia ścieżka do wszystkich wniosków działań Osi III oraz Osi IV LEADER na stronie ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html

674
Nazwa dokumentu
szkolenia PROW
Opis dokumentu
Prezentacja (działanie 3.4) Odnowa i rozwój wsi
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.04.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Kryteria oceny projektow RPO
Dokument
Dodał
Małgorzata Chojnacka
Data dodania
2008.04.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów
Opis dokumentu

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.04.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
wzór umowy o dofinansowanieRPO
Dodał
Małgorzata Chojnacka
Data dodania
2008.04.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy
Opis dokumentu
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Instrukcja do Planu Odnowy Miejscowości
Opis dokumentu
Instrukcja do PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI - załącznika do wniosku „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Terminarz szkoleń
Opis dokumentu
terminarz szkoleń dla beneficjentów z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Terminarz2-2
Opis dokumentu
TERMINARZ SZKOLEń W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” OBJęTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
Dodał
Wojciech Rzemykowski
Data dodania
2008.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Program szkolenia
Opis dokumentu
Program szkolenia dotyczący działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dodał
Wojciech Rzemykowski
Data dodania
2008.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
TERMINARZ SZKOLEń W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”
Opis dokumentu
TERMINARZ SZKOLEń W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

OBJęTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Dodał
Wojciech Rzemykowski
Data dodania
2008.03.31
Ilość pobrań:
0