Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ważne dokumenty

Bezpośrednia ścieżka do wszystkich wniosków działań Osi III oraz Osi IV LEADER na stronie ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html

674
Nazwa dokumentu
Projekt ustawy
Opis dokumentu
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.05.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA
Opis dokumentu
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” OBJęTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.05.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Wzór zestawienia
Opis dokumentu
Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego.
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.05.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Opis planowanej operacji przykład
Opis dokumentu
Opis planowanej operacji - przykład
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.05.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Zaproszenie na konferencję podsumowująca SPO
Opis dokumentu
Zaproszenie na konferencję podsumowująca SPO
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.05.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 31
Opis dokumentu
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 31/369/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku dotyczący wykazu ofert którym przyznane zostało dofinansowanie.
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.04.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 31
Opis dokumentu
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 31/369/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku dotyczący wykazu ofert nie spełniających wymogów formalnych.
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.04.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 31
Opis dokumentu
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 31/369/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku dotyczący wykazu złożonych ofert.
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.04.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Uchwałę Nr 31
Opis dokumentu
Uchwałę Nr 31/369/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwoju i aktywizacji terenów wiejskich w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, pn. „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich – GRANTY – Lider”.
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.04.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Uchwała Nr 27
Opis dokumentu
Uchwała Nr 27/312/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.04.2008 roku w sprawie przyjęcia kryterium regionalnego oceny projektów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.04.30
Ilość pobrań:
0