Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ważne dokumenty

Bezpośrednia ścieżka do wszystkich wniosków działań Osi III oraz Osi IV LEADER na stronie ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html

674
Nazwa dokumentu
tabela duża zał. do pytania 41
Opis dokumentu
Załącznik nr 1 do pytania nr 42 w zakładce „LEADER” (pytania i odpowiedzi)
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.09.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Wsparcie dla produktów lokalnych
Opis dokumentu
Wsparcie dla produktów lokalnych w ramach V osi RPO WK-P.
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.08.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Podstawowe zasady sprawozdawczości
Opis dokumentu
Podstawowe zasady sprawozdawczości z zadań realizowanych w trybie pożytku publicznego
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.08.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Podstawowe elementy procedur Urzędu Marszałkowskiego
Opis dokumentu
Podstawowe elementy procedur Urzędu Marszałkowskiego
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.08.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Możliwości realizacji przez LGD projektów współpracy
Opis dokumentu
Możliwości realizacji przez LGD projektów współpracy.
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.08.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAW...
Dodał
Wojciech Rzemykowski
Data dodania
2008.07.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Projekty wspolpracy
Opis dokumentu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 25 CZERWCA 2008 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY” OBJęTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.07.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
opis faktury
Opis dokumentu
Wzór opisu faktury w ramach konkursu „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich-GRANTY-Lider”
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.07.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
Opis dokumentu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 23 MAJA 2008 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA” OBJęTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.06.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
KRYTERIÓW I SPOSOBU WYBORU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DO REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
Opis dokumentu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 23 MAJA 2008 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU WYBORU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DO REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.06.30
Ilość pobrań:
0