Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ważne dokumenty

Bezpośrednia ścieżka do wszystkich wniosków działań Osi III oraz Osi IV LEADER na stronie ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html

674
Nazwa dokumentu
Zarządzenie nr 59
Opis dokumentu
Zarządzenie nr 59 Prezesa ARiMR z dnia 18 września 2008 r.
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.09.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Instrukcja do wniosku o wybór
Opis dokumentu
Instrukcja do wniosku o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju.
Dokument
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.09.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Wniosek o wybór lokalnej - edytowalna
Opis dokumentu
Wniosek o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013-wersja edytowalna.
Dokument
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.09.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Wniosek o wybór lokalnej
Opis dokumentu
Wniosek o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013.
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.09.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Instrukcja wypełniania wniosku
Opis dokumentu
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” w ramach PROW 2007-2013.
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.09.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania
Opis dokumentu
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” w ramach PROW 2007-2013-wersja edytowalna.
Dokument
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.09.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Wniosek o przyznanie pomocy
Opis dokumentu
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” w ramach PROW 2007-2013.
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.09.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Program konferencji os4 Leader
Opis dokumentu
Program konferencji „Oś 4 Leader PROW 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim”, 29 września 2008 r.
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.09.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Mapa LGD Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dodał
Wojciech Rzemykowski
Data dodania
2008.09.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
tabela mała zał. do pytania 41
Opis dokumentu
Załącznik nr 2 do pytania nr 42 w zakładce „LEADER” (pytania i odpowiedzi)
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.09.30
Ilość pobrań:
0