Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ważne dokumenty

Bezpośrednia ścieżka do wszystkich wniosków działań Osi III oraz Osi IV LEADER na stronie ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html

674
Nazwa dokumentu
BROSZURA INFORMACYJNA - PODEJŚCIE LEADER W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKCIH NA LATA 2007-2
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2008.10.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Zasady konkursu na wybór LGD do realizacji LSR
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2008.10.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Prezentacja nt. PROW 2007-2013
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2008.10.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Wniosek o wybó LGD_edytowalny
Dokument
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2008.10.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Instrukcja do wniosku na wybór LGD
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2008.10.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Wniosek_dla_działania Funkcjonowanie LGD edytowalny
Dokument
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2008.10.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Ogłoszenie o kokursie na wybór LGD do realizacji LSR
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2008.09.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 59
Opis dokumentu
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 59 Prezesa ARiMR z dnia 18 września 2008 r.
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.09.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 60
Opis dokumentu
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 60 Prezesa ARiMR z dnia 18 września 2008 r.
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.09.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Zarządzenie nr 60
Opis dokumentu
Zarządzenie nr 60 Prezesa ARiMR z dnia 18 września 2008 r.
Dodał
Jacek Stucke
Data dodania
2008.09.30
Ilość pobrań:
0