Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ważne dokumenty

Bezpośrednia ścieżka do wszystkich wniosków działań Osi III oraz Osi IV LEADER na stronie ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html

674
Nazwa dokumentu
Program retencjonowania wód
Opis dokumentu

AKTUALIZACJA PROGRAMU RETENCJONOWANIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO (dokument dot. działania 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i zastosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi)

Dodał
Monika Siemiątkowska
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Program retencjonowania wód
Opis dokumentu

AKTUALIZACJA PROGRAMU RETENCJONOWANIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO (dokument dot. działania 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i zastosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi)

Dodał
Monika Siemiątkowska
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
WOPP_ODNOWA_LEADER_04_12_2009
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2010.02.28
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
WOPP_małe projkety_wersja z dnia 04_12_2009
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2010.02.28
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
wniosek o płatność
Opis dokumentu
Wniosek o płatność dla działania Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja
Dodał
Monika Siemiątkowska
Data dodania
2010.02.28
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Odnowa i rozwój wsi - nowelizacja do konsultacji 14.01.2010r.
Dokument
Dodał
Joanna Araszewicz
Data dodania
2010.02.28
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Ekonomiczny Plan Operacji "Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej" (pdf) z 17.02.2010
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2010.02.28
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Ekonomiczny Plan Operacji "Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej"(edyt) z 17.02.2010
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2010.02.28
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Ekonomiczny Plan Operacji "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"(pdf) z 17.02.2010
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2010.02.28
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Ekonomiczny Plan Operacji dla "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"(edytowalny z 17.02.2010
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2010.02.28
Ilość pobrań:
0