Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ważne dokumenty

Bezpośrednia ścieżka do wszystkich wniosków działań Osi III oraz Osi IV LEADER na stronie ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html

674
Nazwa dokumentu
Żnin-małe projekty-ogłoszenie
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Żnin-małe projekty-lokalne kryteria wyboru
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Żnin-małe projkety-karta informacyjna projkektu
Dodał
Jacek Kukowski
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Informacje o naborze
Dodał
Joanna Araszewicz
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Zasady wypełniania ankiety
Dodał
Joanna Araszewicz
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Ankieta dla jednostek samorządu terytorialnego
Opis dokumentu
Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich - Ankieta dla jednostek samorządu terytorialnego
Dodał
Monika Siemiątkowska
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Zasady wypełniania ankiety
Opis dokumentu
Retencja małych zbiorników wodnych Zasady wypełniania ankiety oraz ubiegania się o realizację inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego
Dodał
Monika Siemiątkowska
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Zestawienie kosztów i obiektów
Opis dokumentu
AKTUALIZACJA PROGRAMU RETENCJONOWANIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO (dokument dot. działania 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i zastosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi)
Dodał
Monika Siemiątkowska
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Budowle do wykonania
Opis dokumentu

AKTUALIZACJA PROGRAMU RETENCJONOWANIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO (dokument dot. działania 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i zastosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi)

Dodał
Monika Siemiątkowska
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
aktualizacja programu retencjonowania wód
Opis dokumentu

AKTUALIZACJA PROGRAMU RETENCJONOWANIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO (dokument dot. działania 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i zastosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi)

Dodał
Monika Siemiątkowska
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0