Mojregion.eu - Mój region w Europie

Przydatne adresy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Tel.: 022 623 10 00
www.minrol.gov.pl


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
Al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
Tel.: 0-800 38-00-84
www.arimr.gov.pl


Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny ARiMR
ul. Dąbrowskiego 4
87-100 Toruń
Tel. 056 619 83 00