Mojregion.eu - Mój region w Europie

Plan Komunikacji

Na podstawie Rocznego Planu Komunikacyjnego Instytucje Zarządzające wykonują zadania w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o Programie. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma obowiązek sporządzania corocznie Plan Komunikacyjny, który przygotowywany jest w oparciu m. in. o zapisy § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wytyczne Ministra Rolnictwa z dnia 5 listopada 2007 roku dla jednostek wdrażających i sporządzających plan komunikacyjny.

W dniu 13 listopada 2009 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdził Roczny Plan Komunikacyjny PROW 2007-2013 na 2010 rok sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął w dniu 29 grudnia 2009 roku "Roczny Plan Komunikacyjny PROW 2007-2013 na 2010 rok sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu". Roczny Plan Komunikacyjny PROW 2007-2013 na rok 2010 pobierz plik

W dniu 22 października 2009 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdził skorygowany Roczny Plan Komunikacyjny na 2009 rok sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął w dniu 29 grudnia 2009 roku zmieniony "Roczny Plan Komunikacyjny PROW 2007-2013 na 2009 rok sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu". Skorygowany Roczny Plan Komunikacyjny PROW 2007-2013 na rok 2009 pobierz plik

"Roczny Plan Komunikacyjny PROW 2007-2013, na 2008 rok sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu". pobierz plik