Mojregion.eu - Mój region w Europie

KSOW

Od marca 2009r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, funkcjonuje Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.  
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) - to proponowana wszystkim instytucjom i organizacjom działającym na obszarach wiejskich, platforma  współpracy i wymiany doświadczeń.  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 o uczestnikach KSOW mówi, że będą to podmioty aktywnie zaangażowane w rozwój wsi, które wyrażą chęć otrzymywania i dostarczania informacji,  a także dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. W działaniach KSOW powinni się zaktywizować przedstawiciele sektorów: publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Więcej informacji na naszej stronie.