Mojregion.eu - Mój region w Europie

Instrukcja Wypełniania Wniosku

 

PODDZIAŁANIE 7.2 WSPARCIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM, ULEPSZANIEM LUB ROZBUDOWĄ WSZYSTKICH RODZAJÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY, W TYM INWESTYCJI W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ I W OSZCZĘDZANIE ENERGII

Operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa"

 

Wiosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 

Wiosek o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

Umowa o przyznanie pomocy

 

Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

 

Wiosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 

Wiosek o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

Umowa o przyznanie pomocy wraz z załącznikami

 

PODDZIAŁANIE 19.1 WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY (wersja edytowalna)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ (wersja edytowalna)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

Wzór umowy o przyznanie pomocy

Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy - Plan włączenia społeczności

Ankieta monitorująca realizację zobowiązań wynikających z umowy o przyznaniu pomocy

Instrukcja wypełniania ankiety monitorującej

 

PODDZIAŁANIE 19.4 WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY - WERSJA EDYTOWALNA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

 

Wzór umowy o przyznanie pomocy

 

Wiosek o płatność

Wiosek o płatność – WERSJA EDYTOWALNA

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

Informacja monitorująca realizację operacji

Informacja monitorująca realizację operacji – WERSJA EDYTOWALNA

Instrukcja wypełniania Informacji monitorującej realizację operacji

 

Informacja dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność