Mojregion.eu - Mój region w Europie

Dokumenty do pobrania

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

dokumenty dotyczące działania WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU (przejdź)

dokumenty dotyczące działania WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY (przejdź)

dokumenty dotyczące działania FUNKCJONOWANIE LGD (przejdź)

INTERPRETACJE MRiRW ORAZ ARiMR (przejdź)

Inne dokumenty dotyczcące Osi IV LEADER PROW 2007-2013 (przejdź)