Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. M. Skłodowskiej - Curie 73

87-100 Toruń

- Elżbieta Siemiątkowska -  Dyrektor Departamentu

  - Agnieszka Tuczyńska –  p.o. Naczelnika Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

      - Violetta Witkowska –  p.o. Kierownika Biura Wdrażania Projektów PROW

      - Renata Masłowska –  p.o. Kierownika Biura Autoryzacji Płatności

      - Marek Buczkowski –  Kierownik Biura Kontroli

  - Marcin Cyra –  p.o. Kierownika Biura Inicjatyw Rybackich Leader

  - Iwona Małkiewicz –  p.o. Kierownika Biura Analiz i Pomocy Technicznej

 


Sekretariat Departamentu (tel.) 668 - 407 - 545

 email ws.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl