Mojregion.eu - Mój region w Europie

Leader

ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy - LGD "Aktywni razem"

więcej ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy - LGD "Aktywni razem"

2014-08-19 przez Agnieszka Lewandowska
rss

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”– nabór wniosków o przyznanie pomocy

więcej Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”– nabór wniosków o przyznanie pomocy

2014-07-25 przez Piotr Rychlicki rss

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów – nabór wniosków o przyznanie pomocy

więcej Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów – nabór wniosków o przyznanie pomocy

2014-07-25 przez Piotr Rychlicki rss

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Czarnoziem na Soli"

więcej Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Czarnoziem na Soli"

2014-07-23 przez Kacper Szary rss

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny"

więcej Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny"

2014-07-23 przez Kacper Szary rss