Mojregion.eu - Mój region w Europie

Retencja wodna

Małe zbiorniki retencyjne w ramach PROW 2007-2013

Budowa małych zbiorników wodnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 była tematem spotkania, które odbyło się w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich. więcej Małe zbiorniki retencyjne w ramach PROW 2007-2013

2012-02-06 przez Piotr Rychlicki

Mała retencja

Polska jest krajem o stosunkowo małych zasobach wodnych. Szacuje się, że zasoby wodne naszego kraju są aż trzykrotnie mniejsze od średniej unijnej, a w przeliczeniu na jednego mieszkańca znajdujemy się na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Tak więc relatywnie małe zasoby oraz zróżnicowanie ich rozkładu i jakości wymuszają konieczność ich ochrony oraz podjęcia działań zmierzających do ich lepszego wykorzystania np. poprzez zwiększenie możliwości retencjonowania wody. więcej Mała retencja

2010-03-05 przez Monika Siemiątkowska