Mojregion.eu - Mój region w Europie

Melioracje szczegółowe

Zatwierdzono wykaz zadań zgłoszonych przez spółki wodne

11 maja 2010 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 37/550/10 przyjął do realizacji inwestycje zgłoszone przez spółki wodne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 125, Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. więcej Zatwierdzono wykaz zadań zgłoszonych przez spółki wodne

2010-05-12 przez Jacek Kukowski

Naliczanie opłat inwestycyjnych - interpretacja

Informujemy, że otrzymaliśmy interpretację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą naliczania opłaty inwestycyjnej dla projektów z zakresu melioracji wodnych szczegółowych realizowanych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. więcej Naliczanie opłat inwestycyjnych - interpretacja

2010-03-11 przez Joanna Araszewicz

Melioracje wodne

Melioracje wodne – wg Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. więcej Melioracje wodne

2010-03-09 przez Joanna Araszewicz

Informacja o naborze

10 lutego 2010 r. zakończył się nabór wniosków o realizację inwestycji dla spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Możliwość dofinansowania zadań z zakresu melioracji szczegółowych cieszyła się dużym powodzeniem, bowiem wpłynęło aż 50 wniosków na łączną kwotę 14 877 955,81 zł. Limit wydatków w budżecie województwa kujawsko-pomorskiego na to działanie wynosi 8 500 000 zł. więcej Informacja o naborze

2010-03-09 przez Joanna Araszewicz