Mojregion.eu - Mój region w Europie

Gospodarka wodna

W dziale tym publikowane będą informacje dotyczące możliwości finansowania zadań związanych z gospodarowaniem wodą w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Na bieżąco będziemy informować Państwa o pracach prowadzonych w ww. zakresie.